Ook niveau cultuuronderwijs gaat achteruit

13 april 2018

De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar Staat van het Onderwijs een achteruitgang in het niveau van het Nederlandse onderwijs in de afgelopen 20 jaar op veel gebieden, waaronder cultuuronderwijs.

‘Vanuit het LKCA delen wij de zorgen van de inspectie over de positie en het niveau van het onderwijs, en sluiten we ons graag aan bij de oproep van minister Slob om nu niet met allerlei nieuwe plannen het onderwijs te gaan overladen’, reageert Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA.

Kwaliteit versterken

‘Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken wij samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en de penvoerders in het land aan het versterken van de kwaliteit van cultuuronderwijs. Wij pleiten er voor dit succesvolle programma voort te zetten en uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Een koppeling met de Cultuurkaart en een versterking van de Cultuurkaart in het MBO zouden daar goed bij aan kunnen sluiten.’

Curriculumverniewing

‘Tenslotte verwijzen we ook naar de Basis voor Cultuureducatie, waarin we pleiten voor een andere inrichting en structuur van ons onderwijs om de kwaliteit en samenhang te verbeteren, hopelijk biedt het traject van Curriculum.nu hier ruimte voor.’

Lees verder

De Staat van het Onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit
Curriculumvernieuwing in het PO
Curriculumvernieuwing in het VO