Ontwikkelteam Kunst en Cultuur gevoed voor vierde sessie Curriculum.nu

4 december 2018

In twee ‘feed-forward’-sessies heeft het ontwikkelteam Kunst en Cultuur input gekregen voor de ontwikkeling van de bouwstenen. Het was de eerste keer in het traject van Curriculum.nu dat dit vóór een ontwikkelsessie (12-14 december) gebeurde.

Leidraad tijdens de bijeenkomsten waren de negen grote opdrachten. De deelnemers onderstreepten ieder voor zich bij zo’n opdracht wat voor hen in relatie stond tot de kennis en vaardigheden die ervoor nodig zijn. Vervolgens noteerden ze – wederom op individuele basis - hoe die kennis en vaardigheden aan de hand van hun eigen ervaringen binnen de huidige onderwijspraktijk al hun weg vonden.

In twee- of drietallen deelden deelnemers hun ervaringen en visies over wat een ieder had opgeschreven. Deze input leidde tot een groter gezamenlijk formulier. Alle grote opdrachten werden uitgewerkt voor onderbouw / bovenbouw primair onderwijs en onderbouw / bovenbouw voortgezet onderwijs. Hierbij is goed de doorlopende leerlijn van kleuter tot examenkandidaat in de gaten gehouden.

Al het materiaal neemt het ontwikkelteam mee in de eigen ontwikkelsessie (12-14 december). Eén van de bevindingen van deze bijeenkomsten was dat de aanpak en invalshoeken voor de jongste en de oudste kinderen vaak helemaal niet zo verschillend waren, de complexiteit was vooral anders. Het was wel lastig om te bepalen bij welke opdracht een bepaalde uitwerking precies hoort. Een bepaalde uitwerking paste vaak ook bij één of meerdere andere opdrachten.

Vervolg

In de volgende fase van Curriculum.nu gaat het ontwikkelteam aan de slag met de ontwikkeling van de bouwstenen. Belangrijk aandachtspunt is dan ook de samenhang met andere leergebieden. In de volgende consultatieperiode (januari) kan iedereen reageren op de opbrengsten uit de vierde ontwikkelsessie. Vanuit Curriculum.nu worden dan bijeenkomsten (17 en 18 januari) georganiseerd om de input uit het veld gebundeld terug te geven aan het ontwikkelteam. 

Lees verder

Meer info over en aanmelden voor extra inspraakronde 
Ontwikkelteam Kunst en Cultuur 
Terugkoppeling derde tussenproduct Ontwikkelteam Kunst en Cultuur

contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieHoofd cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailRonaldKox@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-mailEekeWervers@lkca.nl