Nieuwe subsidieregeling FCP voor vmbo en praktijkonderwijs

21 december 2017

Vanwege grote belangstelling is het budget van de subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie geheel vergeven. Er zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk. Begin 2018 publiceert het FCP een nieuwe regeling voor versterking van cultuureducatie op het vmbo, vso en praktijkonderwijs.

Meer informatie