'Minister Slob devalueert de waarde van cultuuronderwijs'

Minister Slob devalueert cultuuronderwijs
10 november 2018

Minister Slob is met een handreiking gekomen met mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Op zich sympathiek, maar de manier waarop vinden wij op z’n zachtst gezegd jammer. Kunst en cultuur haal je niet maar zo uit de kern en onbevoegde kunstenaars horen niet voor de klas. Lees de reactie van Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA.

Het lerarentekort is een groot probleem in het onderwijs, en momenteel met name in het basisonderwijs. Schoolbesturen vrezen de komende griepgolf en de bijkomende uitval van leerkrachten. Gedwongen vierdaagse schoolweken lijken onvermijdelijk. Verschillende maatregelen zijn er al getroffen, maar het lukt steeds moeilijker om voor iedere klas een bevoegde leerkracht te krijgen. Minister Slob is nu met een handreiking gekomen om scholen meer ruimte te geven naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Op zich sympathiek dat de minister mee wil denken, maar vanuit het LKCA en de cultuursector vinden wij de manier waarop hij dit voor het domein Kunstzinnige Oriëntatie doet op zijn zachtst gezegd erg jammer. Al eerder hebben wij de mogelijkheid aangereikt om die lessen te laten verzorgen door vakdocenten op de verschillende kunstgebieden. Met het extra geld dat beschikbaar komt om de werkdruk van de leerkrachten aan te pakken, zou dat ook binnen de mogelijkheden liggen van scholen om deze vakdocenten aanvullend in te huren. Zij hebben al een opleiding voor het onderwijs gehad, nemen vaak ook ervaring mee en leveren dus geen probleem op binnen de wet- en regelgeving.

Kunstvakken uit het kerncurriculum

Minister Slob werkt dit idee in zijn handreiking verder uit. Wij zijn blij dat hij het belang inziet om cultuuronderwijs binnen de scholen voortgang te laten vinden. Maar wij schrikken ervan hoe hij op deze manier de kunstvakken devalueert en uit het kerncurriculum van het onderwijs haalt. Want, zo staat het in de brochure: “…tijdelijk en in geval van nood, (kan) ook de instructie van bepaalde vakken buiten het kerncurriculum worden gegeven door onbevoegde krachten.” En dan volgt een opsomming van de kunstvakken en wereldoriëntatie.

Er zijn echter nog steeds drie van de 58 kerndoelen van het basisonderwijs gericht op de kunstzinnige oriëntatie. Kerndoelen zijn, de term zegt het al, doelen die de kern van het basisonderwijs vormen en die iedere school moet invullen en behalen. Net als taal en rekenen in de kerndoelen opgenomen zijn, die door Slob wel als kern van het basisonderwijs gezien worden. Burgerschap, dat in Slobs handreiking tot de kern hoort, komt zelfs (behalve bij het speciaal onderwijs) helemaal niet voor in de kerndoelen.

Belang voor het kind wordt bijzaak

Wat gebeurt er als je onbevoegde kunstenaars het cultuuronderwijs laat verzorgen omdat het toch niet tot de kern zou behoren? Dan degradeert de kwaliteit van het cultuuronderwijs, de wijze waarop het gegeven wordt en zo wordt het belang ervan voor het kind een bijzaak. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een ministerie dat zich met partners in het hele land al sinds 2013 inspant om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren in een programma als Cultuureducatie met Kwaliteit?

Op dit moment werken negen ontwikkelteams, notabene in opdracht van minister Slob, hard aan het onderwijscurriculum voor basis- en voortgezet onderwijs. Zij leggen daarmee de basis voor de doorlopende leerlijnen die er moeten komen in het hele funderende onderwijs. De teams hebben de opdracht om de kern van het curriculum te formuleren, die voor alle scholen moet gelden.

Eén van de ontwikkelteams is er voor het leergebied Kunst & Cultuur. Op basis van de handreiking van minister Slob kunnen we hen nu dus wel naar huis sturen en bedanken voor hun inzet. Af en toe een kunstenaar voor de klas is tenslotte ook voldoende als de school het allemaal niet georganiseerd krijgt. Daar hebben we blijkbaar geen uitgewerkte leerlijn en kerndoelen voor nodig.

Lees meer

Handreiking lerarentekort primair onderwijs
Reactie AVS op de handreiking
Brief Strategisch Beraad Kunstonderwijs aan vaste Kamercommissie OCW

Foto: Anne Paul Roukema – In His Image Photography