Meer tijd voor afstemming opbrengsten Curriculum.nu

21 december 2018

Minister Slob heeft besloten meer tijd te nemen om de opbrengsten van alle leergebieden in het traject Curriculum.nu op elkaar af te stemmen. Ook krijgen schoolleiders, vakverenigingen en andere belanghebbenden nog gelegenheid om te reageren op het geheel.

Met het besluit van de minister is er meer duidelijkheid ontstaan over het vervolg van Curriculum.nu. Zo ontstaat er nu meer tijd en ruimte om de vertaling naar de onderwijsdoelen te maken. Alle ontwikkelteams gaan in de periode tot de zomer van 2019 met elkaar aan de slag om de gewenste samenhang te realiseren. Dat betekent dat de resultaten na de zomer worden aangeboden aan minister Slob. In de komende periode wordt het vervolgproces verder uitgewerkt.

De planning tot en met 1 april blijft ongewijzigd. Op 11 januari zijn de opbrengsten uit de vierde ontwikkelsessie beschikbaar. Tot en met 25 januari is het mogelijk om erop te reageren. Wij organiseren op 17 en 18 januari twee landelijke bijeenkomsten om samen feedback op te halen.

Lees verder

Kamerbrief verloop en vervolg curriculumherziening (20 december 2018)
Advies ontwikkelteams kort na de zomer van 2019
Vierde inspraakronde en bijeenkomsten op 17 en 18 januari 2019