Subsidie voor MeeMaakPodia

FCP
7 april 2019

De subsidieregeling MeeMaakPodia van het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat op 6 mei opnieuw open. De regeling is bedoeld voor theaters, musea, presentatie-instellingen en bibliotheken met een doorlopende podiumfunctie.

Het gaat specifiek om culturele instellingen die het eigenaarschap willen delen met hun omgeving. De aanwezigheid van een fysieke locatie in een stad of gemeente waar door het jaar heen getoond en gepresenteerd wordt, is een voorwaarde.

Co-creatie

Je biedt (wijk)bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, niet-professionele cultuurmakers, andere (culturele) instellingen, het publiek en ook de eigen medewerkers ruimte voor invloed, co-creatie en (mede)eigenaarschap van de podiumfunctie.

Indienen

Het indienen van voorstellen is mogelijk vanaf 6 mei tot en met 1 november.

Meer informatie

Kijk op de site van het Fonds Cultuurparticipatie voor de voorwaarden in de aanmelding.