Museum Boijmans Van Beuningen leert mbo-studenten kritisch kijken

19 december 2017

Museum Boijmans Van Beuningen werkt samen met de educatieve uitgever Codename Future aan een innovatief programma voor het mbo, 'Van Kijken naar Zien'. De studenten worden tijdens dit programma aan de hand van activerende opdrachten uitgedaagd om verder en kritischer te kijken, woorden te vinden voor wat ze zien en met elkaar in gesprek te gaan.

Het programma bestaat uit een bezoek aan het museum en een les voor in de klas. Centraal staat het gesprek en de interactie met de student. Het programma sluit aan op de burgerschapsmethode ‘De maatschappij dat ben JIJ’ van Codename Future - die als doel heeft jongeren te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving. 

Meer informatie op de website van Boijmans>