LKCA sluit zich aan bij Beter Oud

Beter Oud
9 december 2018

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft zich aangesloten bij het consortium BeterOud. Directeur Sanne Scholten zette eind november haar handtekening onder ‘Samen werken we aan BeterOud’.

BeterOud heeft de ambitie ouderen zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leven, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

‘Uit onderzoek blijkt dat kunst enorm belangrijk is voor ouderen’, licht Ingrid Smit (LKCA) toe. 'Het LKCA sluit zich daarom graag aan bij BeterOud. We draaien al een tijdje mee en merken dat het heel goed is om met elkaar zaken op te pakken. Zo hebben we met Movisie, het Kenniscentrum Sport  en Sociaal Werk Nederland mooie producties kunnen maken over vernieuwende dagactiviteiten voor ouderen.'

Ook het Kenniscentrum Sport en ActiZ hebben zich aangesloten bij BeterOud. Kijk voor meer informatie op de website van BeterOud