KIEM-beurzen voor bijzonder hoogleraren LKCA

15 maart 2018

De bijzonder hoogleraren namens het LKCA, Hester Dibbits en Evert Bisschop Boele, ontvangen beide een KIEM-beurs van het NWO. Dibbits ontwikkelt een toolkit voor professionals en academici in cultureel erfgoed. Bisschop Boele onderzoekt de invloed van creatieve industrie op innovatie en inclusiviteit in de Rotterdamse buurt Cool-Zuid.

Toolkit cultureel erfgoed

Academici en professionals in cultureel erfgoed hebben behoefte aan een gemeenschappelijke, praktijkgerichte taal. De multisensorische toolkit die Hester Dibbits (Erasmus Universiteit Rotterdam) met haar onderzoekteam ontwikkelt, verbindt de abstracte begrippen uit het academische veld met de dagelijkse praktijk van het cultureel erfgoedveld.

Creatieve industrie, innovatie en inclusiviteit

De Rotterdamse stichting voor avant-gardistische kunst WORM richt zich op alle buurtbewoners in Cool-Zuid. WORM pleegt artistieke interventies om dialoog en gedeelde waarden te creëren. Evert Bisschop Boele en Janna Michael (Erasmus Universiteit Rotterdam) volgen de ervaringen van buurtbewoners.

Bijzonder hoogleraren namens LKCA

Het LKCA heeft twee bijzondere leerstoelen. Prof. dr. Hester Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Evert Bisschop Boele is bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over de KIEM-beurs

Met de KIEM-beurs van het NWO kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langdurig samenwerkingsverband opzetten tussen kennisinstellingen en bedrijven in de creatieve industrie. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij uit te werken.

Meer informatie

Onderzoek Bisschop Boele
Onderzoek Hester Dibbits
De leerstoelen namens het LKCA
KIEM-beurs van het NWO