Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie en inzending &Awards geopend!

&award 2019
11 september 2019

Op 1 november vindt de presentatie van de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie én de uitreiking van de &Awards plaats in het Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum in Den Haag. Meld je aan voor het event Beeld & Storm en ding mee naar een &Award.

Inzending &Awards geopend!

De &Award zet jaarlijks een culturele of creatieve organisatie in de schijnwerpers die met succes stappen heeft gezet om diverser en inclusiever te worden. Dit jaar is er een nieuwe &Award in het leven geroepen voor een individuele professional die het positieve verschil heeft gemaakt. De winnaars ontvangen naast de felbegeerde &Award ook een geldprijs van € 20.000 of van € 5.000. De jury, die uit Mylo Freeman, Vincent Bijlo en Zoë Papaikonomou, Shehera Grot en Remco Dongor bestaat, zal zich buigen over de inzendingen die tot en met zondag 6 oktober verstuurd kunnen worden.

Presentatie nieuwe Code Diversiteit & Inclusie

Tijdens het event Beeld & Storm neemt minister Ingrid van Engelshoven de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst. De huidige Code Culturele Diversiteit had een meer vrijblijvend karakter en was alleen gericht op culturele diversiteit. Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie en beperking, heeft nu geleid tot een nieuwe, breder inzetbare code. Deze code wordt maatgevend bij subsidieaanvragen.  

Aanmelding

Beleef, ervaar en kom in beweging op 1 november tijdens Beeld & Storm. Wil je bij de presentatie van de nieuwe Code en de prijsuitreikingen aanwezig zijn? Of wil je een inzending doen voor één van de &Awards? Ga dan naar www.codedi.nl. En meld je gelijk aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.