iktoon ondergebracht bij het LKCA

29 maart 2019

De succesvolle promotiecampagne iktoon is per 1 maart 2019 ondergebracht bij het LKCA. Iktoon maakt amateurkunst en creatieve activiteiten in al zijn diversiteit zichtbaar en stimuleert de sociaal-culturele participatie van kunst- en cultuurbeoefening.

Toegankelijkheid voor iedereen

“Wij zijn als LKCA erg blij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de cultuureducatie en -participatie in Nederland”, aldus Marlies Tal, hoofd cultuurparticipatie en beleid LKCA. “Naast zichtbaarheid is er de komende jaren ook aandacht om de toegankelijkheid te bevorderen. Via de landelijke aanpak van iktoon wenst het LKCA samen met de landelijke partners lokaal meer mensen met een afstand tot cultuurbeoefening actief deel te laten nemen aan een iktoon-activiteit. Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht je sociale status, culturele achtergrond en beperking.”

Samenwerking met partners

Iktoon trekt samen op met verschillende partners, zoals gemeenten, provincies, culturele en maatschappelijke organisaties, om de lokale amateurkunst en creatieve activiteiten onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Deze organisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderstrepen het belang en de waarde van cultuurbeoefening.

Platform Cultuurparticipatie

Het Platform Promotie Cultuurparticipatie wordt Platform Cultuurparticipatie en levert de vertegenwoordigers voor de stuurgroep iktoon. De afgelopen drie jaar verzorgde het Platform Promotie Cultuurparticipatie, bestaande uit landelijke organisaties, waaronder het LKCA, fondsen, landelijke kunst- en cultuurorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), middels een bestuur deze taak. Tal: “We danken het bestuur voor zijn inzet en betrekken deze partners ook nu weer bij de uitvoering.”

Wat is iktoon?

Iktoon is de landelijke promotiecampagne van kunst en cultuur. Verenigingen en individuen die in hun vrije tijd creatief actief zijn tonen wat ze in huis hebben en stimuleren anderen om mee te doen. De ambitie is om meer mensen met een afstand tot cultuurbeoefening actief deel te laten nemen aan iktoon. Het bundelen van al deze activiteiten onder de iktoon-vlag is de kans om samen te werken aan de zichtbaarheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van amateurkunst en creatieve activiteiten. Deelname aan de Iktoon campagne is gratis.

Wil je coördinator worden voor iktoon?

Meld je aan!