Genomineerden BNG Bank Cultuurparticipatieprijs bekend

7 juni 2018

De gemeenten Assen, Lisse, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle zijn genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De winnaar wordt tijdens de iktoon-maand op 28 juni bekendgemaakt. Deze ontvangt €15.000,- die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente.

De prijs is een initiatief van iktoon en wordt mogelijk gemaakt door het BNG Cultuurfonds.

Mat Meijs, BNG Cultuurfonds:
'Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Met deze prijs willen wij dit stimuleren.'

Prijsuitreiking bijwonen?

28 juni 2018, Het Huis Utrecht
Mét lezing van Ronald Kox over inclusief beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, in samenwerking met de Boekmanstichting.
Meld je aan

Meer over de genomineerden

Op de website van iktoon