Eerste VerenigingsMonitor succesvol

15 oktober 2018

Met 850 deelnemende kunst- en cultuurverenigingen en – stichtingen uit het hele land is de eerste editie van de VerenigingsMonitor een succes. ‘Deze respons is ruim voldoende om een goed beeld te kunnen geven van het reilen en zeilen van deze verenigingen,’ aldus onderzoeker Arno Neele (LKCA). Met deze monitor onderzocht het LKCA samen met vele partners de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. De eerste resultaten van de monitor worden in december verwacht.

Hoge respons

‘Wij zijn blij dat zoveel verenigingen en stichtingen gehoor hebben gegeven aan onze oproep,’ zegt onderzoeker Arno Neele (LKCA). ‘De respons is ruim voldoende om een goed beeld te kunnen geven van deze kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen. En dat is belangrijk want samen tellen ze bijna 1,5 miljoen leden. Toch ontbreekt het aan goede, onafhankelijke kennis en juist die is nodig om verenigingen en stichtingen te behouden en te versterken. Dankzij deze hoge respons kunnen we nu ook vergelijkingen maken tussen verschillende soorten verenigingen en provincies.’

Muziekverenigingen in de meerderheid

Ruim driekwart van de deelnemende verenigingen is een muziekvereniging of koor. Daarna, op ruime afstand, met ruim een tiende deel volgen de toneelverenigingen. De overige verenigingen en stichtingen houden zich bezig met beeldende disciplines, dans en media (foto/film). Dit komt overeen met de geschatte werkelijke verdeling van verenigingen naar kunstdiscipline.

Friesland hoogste aantal verenigingen per inwoner

Om een uitspraak te kunnen doen over de representativiteit van het onderzoek heeft het LKCA op basis van het register van de Kamer van Koophandel een gefundeerde schatting gemaakt van het aantal kunst- en cultuurverenigingen per provincie. Dan blijken de grootste provincies ook het grootste aantal verenigingen en stichtingen te hebben. ‘Maar zetten we de aantallen verenigingen af tegen het aantal inwoners, dan ontstaat er een ander beeld. Dan blijken Friesland, Limburg en Drenthe koplopers,’ aldus Neele. ‘En ook in die verspreiding over de provincies is de respons representatief. Daar zien we dus een zelfde beeld als in onze schatting op basis van de KvK gegevens.’

verenigingsmonitor grafiek
 

Over het onderzoek

Het LKCA voerde het onderzoek uit in samenwerking met provinciale en grootstedelijke kennisinstellingen en met bonden en koepels uit de amateurkunst. Het onderzoek bestond uit een digitale online vragenlijst (die ook op papier beschikbaar was) die is ingevuld door bestuursleden van verenigingen en stichtingen. De vragenlijst stond uit in juni en juli 2018.