Eerste opdrachten Curriculum.nu uitgewerkt in vierde tussenproduct

14 januari 2019

In het vierde tussenproduct van Ontwikkelteam Kunst en Cultuur zijn de grote opdrachten aangepast. Ook heeft het ontwikkelteam de eerste vier (van in totaal acht) opdrachten uitgewerkt in bouwstenen. Hiervoor hebben de leden de feedback op het derde tussenproduct en input voor de vierde sessie van het veld gebruikt.

De bouwstenen zijn uitgewerkt voor de onder- en de bovenbouw van zowel PO als VO, met hierbij de kanttekening dat het voor VO bovenbouw gaat om aanbevelingen. Dit is conform de opdracht die de ontwikkelteams hebben meegekregen.

De vier uitgewerkte bouwstenen zijn:

  1. Versterk technieken en artistieke vaardigheden: het gaat vooral om de vaktechnische vaardigheden die bij de verschillende disciplines geleerd moeten worden, en deze bouwsteen wordt gezien als algemene voorwaarde voor alle andere grote opdrachten;
  2. Geef vorm aan verhalen door artistieke expressie: dit richt zich op het specifieke van de artistieke expressie waarbij de eigen ervaringen, emoties en verhalen gedeeld worden op een kunstzinnige manier;
  3. Presenteer werk: het ontwikkelteam ziet hier niet alleen de meerwaarde voor het leren presenteren van een eigen werk als onderdeel van het proces van cultuureducatie, maar een brede toepasbaarheid bij alle leergebieden waar iets gepresenteerd moet worden;
  4. Kunst- en cultuurervaringen leiden tot interactie: deze bouwsteen gaat over de beleving van kunst en de manier waarop daar met anderen over van gedachten gewisseld kan worden.

Elke bouwsteen start met de tekst van een grote opdracht. Hierin staat – per bouwsteen – aan welke vaardigheden leerlingen werken en wat de relatie is tot andere grote opdrachten. Hoe de doorlopende leerlijn gekoppeld is aan de ontwikkelingsfasen van de leerling, wordt duidelijk door in de uitwerking van de bouwsteen de oplopende complexiteit te benoemen.

Extra inspraakronde

Voor wie wil reageren op de opbrengsten van de vierde sessie van ontwikkelteam Kunst & Cultuur, organiseren wij 17 en 18 januari gezamenlijke bijeenkomsten om feedback op te halen. Centraal staan de ontwikkelde bouwstenen. 

Lees verder

Vierde tussenproduct Ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Extra inspraakronde Curriculum.nu op 17 en 18 januari 2019

contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl