Cultuurkaart weer beschikbaar voor VSO-leerlingen

2 september 2019

Vanaf komend schooljaar kunnen VSO-leerlingen weer een Cultuurkaart ontvangen. Ook behouden VSO-scholen de bijdragen voor cultuuronderwijs uit de prestatiebox.

De Cultuurkaart geeft ook recht op CJP-korting. Alle VSO-scholen ontvangen van het CJP een uitnodiging voor deelname. Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal 5 euro per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Negentig procent van de scholen vult dit bedrag zelf aan met 10 euro per leerling. 

Aanvankelijk viel het VSO bij bezuinigingen op de Cultuurkaart in 2012 buiten de boot omdat het VSO formeel onder het primair onderwijs valt. Minister Van Engelshoven heeft nu toch besloten om de Cultuurkaart ook weer voor deze leerlingen beschikbaar te stellen.

Meer informatie

VSO krijgt weer Cultuurkaart