Cultuureducatie voor de allerkleinsten verdient meer aandacht

6 juni 2018

Er is te weinig aanbod voor cultuureducatie in de voorschoolse periode. Deze waarneming deden vertegenwoordigers van overheden, kinderopvang en culturele instellingen uit Nederland en Vlaanderen in een gezamenlijke bijeenkomst van het LKCA en het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Versterking van cultuureducatie voor de allerkleinsten vraagt om samenwerking tussen de culturele sector, de welzijnssector en de kinderopvang. Dat betekent dat er meer aandacht voor dit thema moet komen bij opleidingen tot pedagogisch medewerkers, bij de kinderopvang en bij de overheden. In vervolgbijeenkomst praten de verschillende partijen verder over de invulling hiervan.

Lees verder

Verslag bijeenkomst Early Arts 
Presentatie PACT voor kindcentra 
Vlaams onderzoek naar cultuureducatie en -participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar)