Cultuur in de Europese verkiezingsprogramma's

15 mei 2019

Stemadvies nodig voor de Europese verkiezingen op 23 mei? Lees onze analyse van de standpunten over cultuur in de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen.

Kortingspas cultuur

Meerdere partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma voor de invoering van een Europese cultuurpas. Zo pleit 50-plus voor een Europese jongerenpas en een Europese ouderenpas, met korting op het bezoek van culturele en belangrijke maatschappelijke instellingen in Europa. PvdA stelt de invoering van een Europese cultuurcheque voor, waarmee jongeren gratis toegang krijgen tot culturele instellingen en evenementen. D66 is voorstander van een Europese museumkaart die toegang geeft tot de meeste grote musea in de EU. Ook De Groenen willen zo’n museumkaart. Wat hen betreft worden daarmee musea in Europa gratis toegankelijk voor jongeren tot 18 jaar.

Diversiteit vs. Europese cultuur

De balans tussen culturele eigenheid enerzijds en een gemeenschappelijkheid anderzijds krijgt ook de nodige aandacht. D66 wil specifiek de Europese cultuur delen met de wereld door culturele missies, het digitaliseren van kunst, literatuur en onderzoek, en het organiseren van gezamenlijke tentoonstellingen. GroenLinks pleit voor het bevorderen van Europese film-, tv- en theaterproducties, literaire vertalingen en de digitalisering van musea en archieven. 50-plus vraagt aandacht voor zowel de ontplooiing van culturen van de diverse lidstaten als het benadrukken van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Partij voor de Dieren wil dat de EU lidstaten hulp biedt bij de bescherming van hun cultureel erfgoed.

Toegankelijkheid

Verschillende partijen onderkennen het belang van overkoepelende regelgeving om de toegankelijkheid van kunst en cultuur tussen de verschillende lidstaten te vergroten. GroenLinks wil uitwisselingsprogramma’s stimuleren, met de mogelijkheid voor jonge Britten om na de Brexit nog deel te kunnen nemen aan Europese cultuurprogramma’s. Ook spreken zij zich uit voor het opheffen van geografische blokkades voor video- en audiostreams. Partij voor de Dieren stelt voor dat de EU de verspreiding en toegankelijkheid van literatuur bevordert, door te investeren in vertaling en digitalisering. 50-plus ziet in dit kader ook het belang van betere samenwerking tussen de culturele sector en de media om de toegankelijkheid te vergroten.

Geen standpunten

Niet alle partijen spreken zich uit over bovengenoemde punten. Dat komt omdat er in de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, PVV en SP geen specifieke standpunten over cultuur zijn opgenomen. Wel blijkt uit hun stellingname in het Kieskompas dat zij voor een verlaging van Europese subsidies voor kunst en cultuur zijn.

En verder…

Na de verkiezingen sluiten de Nederlandse partijen zich aan bij Europese fracties. Dit zijn er momenteel acht. Deze fracties hebben vaak wel een uitgebreidere visie op cultuur. Die kun je hieronder lezen.

Lees meer

Reacties op stelling Kieskompas over Europese subsidies op cultuur
Cultuurmanifesten Europese fracties
Overzicht Nederlandse partijen binnen Europese fracties

contact

Bas Verberk
naamBas VerberkfunctieSpecialist Beleidtelefoonnummer+31 30 711 5100 e-mailbasverberk@lkca.nl