CKV-docenten positief over vernieuwd examenprogramma

4 april 2019

Het doen van onderzoek en het actiever kunst beleven en ervaren door leerlingen. Dit zijn een paar sterke punten die CKV-docenten noemen in de monitoring van SLO naar de implementatie en realisatie van de beoogde vernieuwing van CKV voor havo/vwo sinds schooljaar 2017-2018.

Het doel van de monitoring is om zicht te krijgen op hoe CKV-docenten de beoogde verandering in het examenprogramma in de dagelijkse lespraktijk vormgeven en ervaren. De meeste docenten vinden het positief dat het vak nu wordt afgesloten met een cijfer. Ook is er volgens hen voldoende keuzevrijheid voor docenten en ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen.

Aanbevelingen

De CKV-docenten hebben behoefte aan docentontwikkelteams en professionele leergemeenschappen om kennis, ervaringen en materiaal uit te wisselen. Andere wensen zijn bijeenkomsten in de eigen regio, al dan niet in samenwerking met het vervolgonderwijs en/of culturele instellingen. Een digitale ontmoetingsplek voor het delen van materiaal en onderzoeksvragen staat ook op het wensenlijstje.

Als het gaat om nascholing en deskundigheidsbevordering is het advies aan aanbieders aandacht te besteden aan het begeleiden van onderzoek (domein C) en het beoordelen en waarderen van dat onderzoek. Een praktische aanbeveling voor aanbieders is om hun scholingsaanbod tijdelijk en inhoudelijk duidelijk te communiceren zodat docenten er in hun jaarplanning rekening mee kunnen houden.

Lees verder

Monitoring invoering vernieuwd examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming h/v - Onderzoek naar docentervaringen in havo en vwo 4