BRIDGING: meer sociaal engagement bij culturele ondernemingen

27 juli 2017

Het LKCA neemt vanaf september 2017 deel aan het tweejarige project ‘Bridging social capital by participatory and co-creative culture’ (BRIDGING). Het Erasmus+ project wil het sociale engagement van culturele organisaties en hun medewerkers versterken en ontwikkelen met behulp van kunstprojecten gericht op participatie en co-creatie.

Op die manier wil het een bijdrage leveren aan de bevordering van inclusie en sociale cohesie binnen de volgende context:

  • intersociaal
  • intergenerationeel
  • interregionaal
  • intercultureel
  • inter-Europees

Methodieken, curricula en trainingen worden ontwikkeld door pilot cursussen in de verschillende deelnemende landen. Naast het LKCA zijn culturele organisaties en educatieve instellingen uit Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Polen, Oostenrijk, Lithouwen en Slovenië betrokken bij BRIDGING. contact

Hans Noijens
naamHans NoijensfunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 60e-mailhansnoijens@lkca.nl