Bijeenkomsten Curriculum.nu voor bovenbouw VO

7 maart 2019

Aansluitend op de opbrengsten van Curriculum.nu voor het primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, moeten er ook aanbevelingen komen voor de bovenbouw. VO-docenten die zich aanmelden voor deze bijeenkomst en willen meedenken, ontvangen een vergoeding van 150 euro + de reiskosten.

Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur werkt aan de visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het leergebied. De aanbevelingen die uit deze bijeenkomsten naar voren komen, dienen richting te geven aan de toekomstige actualisering van de eindtermen van de verschillende examenprogramma’s. Er wordt van je verwacht dat je de bijeenkomst voorbereidt aan de hand van een aantal stukken van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur en een generieke werkopdracht. Uiteindelijk lever je na de bijeenkomst schriftelijk aanbevelingen op.

Praktische informatie

De bijeenkomsten worden gehouden op 18, 19 en 20 maart van 10.00 tot 16.00 uur in respectievelijk Zwolle, Amsterdam en Eindhoven. Wil je je aanmelden? Stuur dan een mailtje naar Lucy Besseler via l.besseler@slo.nl. Vermeld in ieder geval je voorkeursdatum, het vak dat je geeft en de onderwijssector waarin je werkt. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Viola van Lanschot Hubrecht via v.vanlanschothubrecht@slo.nl. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je bericht met nadere informatie over de precieze invulling van het programma.

Meer informatie

Lees de uitnodigingsbrief van Curriculum.nu
Ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Meer over Curriculum.nu in het VO