Certificaat voor de 8000ste icc'er!

Els Stegeman 8000ste icc'er
16 mei 2018

Els Stegeman, leerkracht en cultuurcoördinator op KC de Vlindertuin in 's-Hertogenbosch, is de 8000ste gecertificeerde cultuurcoördinator in Nederland. Zij ontving op dinsdag 15 mei 2018 haar certificaat van onze directeur Sanne Scholten.


Cultuurprogramma en cultuurbeleidsplan

Met een cursus Interne CultuurCoördinator (icc) zijn leerkrachten in staat om voor een professioneel cultuurprogramma op de basisschool te zorgen en een goede infrastructuur voor cultuureducatie in en om de school te realiseren. Elke cursist schrijft daarom een cultuurbeleidsplan voor de eigen school. 

Kersverse cultuurcoördinator Els Stegeman: We willen van hapsnap cultuureducatie naar een aanbod dat aansluit bij onze methode voor wereldoriëntatie. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen maken we de lessen voor hen betekenisvoller.


De trainers over Els

Els Stegeman volgde de cursus Interne CultuurCoördinator bij trainers Willemijn Derks en Joop van Dijk van Bureau Babel. 

De trainers over Stegeman: ‘KC de Vlindertuin zet een mooie stap met Els als cultuurcoördinator. Els is betrokken en gedreven, maar loopt niet te hard van stapel. En dat is fijn, want daarmee houdt ze goed zicht op de kansen en mogelijkheden voor de school.’

Rol cultuurcoördinator

De cultuurcoördinator is binnen de basisschool verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van cultuureducatie. Het uiteindelijke doel is dat op elk van de 7.000 basisscholen in Nederland een gecertificeerde cultuurcoördinator actief  is. Op dit moment heeft ruim 85% van de scholen een of meerdere cultuurcoördinatoren.

Landelijk netwerk cultuurcoördinatoren

De landelijke uitvoering van het icc-project is in handen van het LKCA. Wij hebben hierbij een landelijke netwerkfunctie en organiseren onder meer bijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren en icc-trainers. We houden icc'ers op de hoogte via de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief. Regionaal en lokaal zijn icc-trainers verantwoordelijk voor de organisatie van de icc-cursussen.  

Meer informatie

Cultuurcoördinator op lkca.nl

Foto: Maaike Brugman