Drie cultuurfondsen stimuleren zichtbaarheid en nieuw gebruik digitaal erfgoed

4 juni 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Makers en culturele instellingen worden uitgedaagd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld in afstemming met DEN (het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering) en het NDE.

Fonds voor Cultuurparticipatie - Regeling creatief gebruik digitaal erfgoed

Mondriaanfonds - Open oproep voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van collecties materiëel en immaterieel cultureel erfgoed

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - Regeling Digital Heritage x Public