Herijking Canon van Nederland

3 juni 2019

De Canon van Nederland wordt herijkt. Minister van Engelshoven heeft daarvoor een onafhankelijke commissie onder leiding van James Kennedy ingesteld. De verwachting is dat de herijkte canon midden 2020 gepresenteerd kan worden.

Doel van een herijkt canon blijft om de gedeelde (cultuur)historische kennis en een bredere culturele en maatschappelijke kennis over Nederland in een internationale (vooral Europese) context, te stimuleren.

Minister Van Engelshoven vraagt aan deze nieuwe commissie om aandacht te hebben voor de breedte van de canon: ‘De vensters bieden een blik op onder meer kunst en cultuur, taal en literatuur, geografie, techniek en wetenschap. Ik vraag de commissie om evenwichtig aandacht te besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving, en om de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.’

Om de canon goed in te laten bedden in het curriculum is het volgens de minister van belang dat nauw wordt samengewerkt met het ontwikkelteam Mens & Maatschappij, dat in het kader van Curriculum.nu samen met acht andere teams werkt aan herziening van dit curriculum.

zie ook: Rijksoverheid 

of https://www.vo-raad.nl/nieuws/herijking-canon-van-nederland