Nieuwe website met lesmateriaal over ons culturele erfgoed

13 november 2018

Om de relevantie van ons culturele erfgoed en de rijkdom aan bronnen zichtbaar te maken, is de Schatkamer van Nederland ontwikkeld. Deze Schatkamer biedt lesmateriaal over ons culturele erfgoed aan, dat als aanvulling gebruikt kan worden voor lessen binnen alle profielen van de bovenbouwklassen havo/vwo.

Het doel is om cultureel erfgoed en oude bronnen onder de aandacht van leerlingen te brengen en te laten zien dat die in alle profielen relevant zijn. Via aansprekende thema’s en opdrachten wil de Schatkamer leerlingen stimuleren zelf aan de slag te gaan met historische documenten, om zo een nieuwe kijk te ontwikkelen op onze vaderlandse geschiedenis en ons culturele erfgoed.

Meer informatie op de website van Schatkamer van Nederland>