Feedback op nieuwe producten ontwikkelteam Kunst & Cultuur

2 juli 2018

Ruim 80 deelnemers hebben in drie regionale bijeenkomsten en een erfgoedbijeenkomst gereageerd op de geformuleerde ‘Grote Opdrachten’ voor Curriculum.nu. Positief is dat er voldoende ruimte geboden wordt aan leerkrachten en docenten voor eigen invulling. Aandachtspunt is wel de samenhang met andere leergebieden.

De leden van het ontwikkelteam spreken in hun tussenproduct niet over ‘Grote Opdrachten’ maar over essenties. De deelnemers aan de bijeenkomsten vonden over het algemeen dat de essenties er toe doen, maar dat er nog wel verdere uitwerking nodig is. Ze zijn vrij algemeen en globaal geformuleerd, en zouden meer focus en minder overlap mogen krijgen. De essenties worden wel herkend als grondslag voor cultuureducatie op ieder niveau. Het woord ‘kunst’ zou wel wat vaker vervangen mogen worden door ‘cultuur’ zodat erfgoed een duidelijkere plek krijgt.

Brede ontwikkeling en creatief proces

Met wat er nu ligt, hebben leerkrachten en docenten voor alle onderwijstypen ruimte om een eigen invulling te geven, al geven ze nog geen beeld van wat een leerling precies moet kennen en kunnen. Het geheel gaat over brede ontwikkeling (hoofd, hart en handen) en samenhangend, betekenisvol onderwijs vanuit het creatieve proces; om leren en innoveren vanuit de verbeelding. Er is waardering voor de keuze om vakken en (kunst)disciplines niet te noemen.

Er moet een goede balans aangebracht worden tussen culturele competenties, ambachtelijke vaardigheden en creativiteitsontwikkeling enerzijds, en algemene vaardigheden (zoals ontwerpen, onderzoeken, experimenteren, reflecteren, kritisch denken, presenteren, feedback geven en ontvangen, inleven, organiseren en (vanuit meerdere disciplines) samenwerken) anderzijds.

Duidelijke definitie kunst, cultuur en erfgoed

De deelnemers hebben niet alleen behoefte aan een goede en duidelijke definitie van kunst en cultuur,  maar ook van erfgoed en de drie zich tot elkaar verhouden. Het begrip cultureel erfgoed dient daarbij helder en transparant gebruikt te worden., inclusief de samenhang met andere leergebieden. De kracht van erfgoedonderwijs zit in aandacht voor ambacht, betekenisgeving en dialoog. Cultuur in de zin van erfgoed en ambachten is niet alleen een spiegel van het verleden, maar ook reflectie op heden en toekomst.

De koppeling met andere leergebieden wordt nog grotendeels gemist. In de inleiding staat dat de brede definitie van cultuur de verbinding is met de andere leergebieden, maar dat wordt nergens verder uitgewerkt. Naast kunst zorgt ook erfgoed voor samenhang en samenwerking.

Vervolg van het traject

Na de zomer komt het ontwikkelteam voor haar derde ronde bijeen. Van 3 tot 5 oktober gaan zij de kennis en vaardigheden verder uitwerken. De volgende consultatieperiode loopt van 15 oktober tot 13 november. Vanwege de herfstvakanties hebben we de regiobijeenkomsten begin november gepland: op 6, 7 en 8 november weer in Zwolle, Amsterdam en Eindhoven en 9 november zullen we een aparte landelijke bijeenkomst houden voor erfgoed in Utrecht. Wil je erbij zijn? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden.

Lees verder

Feedback deelnemers regiobijeenkomsten op ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Feedback deelnemers erfgoedbijeenkomst op ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Feedback deelnemers erfgoedbijeenkomst op ontwikkelteam Burgerschap
Antwoorden deelnemers erfgoedbijeenkomst op vragen ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Tussenresultaten Kunst & Cultuur
Alle belangrijke data op een rijtje


Ja, ik wil graag meepraten over de curriculumvernieuwing

Deelname is gratis, maar wij maken nog een definitieve selectie. Dit omdat bij elke bijeenkomst een evenredige afspiegeling van deelnemers uit het onderwijs, van culturele instellingen en uit het buitenschoolse belangrijk is. Heb je meerdere data waarop je beschikbaar bent? Geef dit dan gerust aan in het formulier.

Velden met een * zijn verplicht.
Selecteer de data van je voorkeur
Consultatieperiode 3: Kennis en vaardighedenGegevens
*
*

Sector*
*
*
*
Overig