Cultuureducatie in het mbo

mbo_kunst_thinkstock_Tijana87

Binnen het mbo was tot voor kort weinig ruimte voor cultuureducatie. Maar er is het een en ander veranderd, en dat heeft een positieve invloed op cultuureducatie in het mbo.

MBO Card

Sinds 1 januari 2016 krijgen mbo-studenten ook een cultuurkaart: de MBO-Card. Het doel is dat studenten meer culturele activiteiten gaan ondernemen en dat culturele instellingen meer aanbod voor deze groep jongeren gaan creëren.

Cultuureducatie op school

Ook op de mbo-scholen komen er meer mogelijkheden om cultuureducatie op te nemen in het curriculum:

  • Vrije keuzedelen in kwalificatiedossiers
    Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) werkt met kwalificatiedossiers. Hierin staan de eisen waaraan de student moet voldoen om het diploma te halen. In deze kwalificatiedossiers komt ook ruimte voor vrije keuzedelen. De school kan zelf bepalen hoe zij deze vrije keuzedelen vult, bijvoorbeeld met culturele vorming.
    Een aantal mbo-opleidingen is hier al mee gestart. De keuzedelen die scholen ontwikkelen komen in een register, zodat andere scholen er ook gebruik van kunnen maken. 
  • Het vak Burgerschap
    Op het mbo volgen studenten het vak Burgerschap, soms ook wel Loopbaan/Burgerschap genoemd. Via dit vak kunnen mbo-opleidingen ook cultuureducatie aanbieden.

Lees meer over de ontwikkelingen in cultuureducatie in het mbo [PDF, januari 2016]

Praktijkvoorbeeld Koning Willem 1 College