Algemene info mbo

Sectoren en niveaus

Het mbo is verdeeld in vier sectoren:
• economie
• landbouw
• techniek
• zorg en welzijn.

Er zijn vier niveaus:

• Niveau 1: assistentenopleiding
• Niveau 2: opleiding basisberoepsbeoefenaar
• Niveau 3: vakopleiding
• Niveau 4: middenkaderopleiding

Leerwegen

De opleidingen kunnen gevolgd worden vanuit twee leerwegen: BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) en BOL (Beroeps Opleidende Leerweg). BBL'ers leren grotendeels in de praktijk en BOL'ers doen hun kennis vooral op school op.

Kwalificatiestructuur

Wat een student moet kennen en kunnen voor een diploma is vastgelegd in de kwalificatiestructuur. Kwalificatieprofielen per mbo-opleiding worden vastgesteld door kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, en door paritaire commissies. Scholen en bedrijfsleven werken momenteel samen aan een omvangrijke vernieuwing van deze kwalificatiestructuur en het onderwijs.

Meer informatie over het mbo

Mbostart.nl
Mboraad.nl