Ontwikkelingen in het MBO

Ook in het MBO komt steeds meer ruimte voor cultuureducatie.