Fondsen

Verschillende particuliere- en overheidsfondsen verlenen subsidies voor activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie in het mbo.