Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014

Thema's en trends in praktijk en beleid

materiaal
boek
auteur(s)
T. IJdens (redacteur); J.J. Knol (redacteur); M. Berentsen; R. van den Berg; J. Ensink; H. Vinken; [en anderen]; A. Twaalfhoven (eindredacteur); M. Selie (eindredacteur)
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
LKCA : FCP
jaar van uitgave
2015
pagina's
146 p.
illustratie
ill., fig., graf., tab.
isbn
978-90-6997-147-6

Zicht op actieve cultuurparticipatie is een publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De uitgave biedt om de twee jaar zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie. Dat gebeurt op een heldere en toegankelijke manier aan de hand van een groot en divers scala aan thema’s en invalshoeken.

De ongeveer 20 korte, afwisselende artikelen zijn gebaseerd op onderzoek, of het zijn beschouwingen door deskundige publicisten.
Ze zijn verdeeld over vijf hoofdthema's.

5 hoofdthema's

 1. trends in amateurkunstbeoefening en deelname aan buitenschoolse kunsteducatie
 2. de infrastructuur en voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie, met speciale aandacht voor docenten en professionele begeleiders in buitenschoolse kunsteducatie en de amateurkunst
 3. de manier waarop organisaties, werknemers en zelfstandige professionals in de sector zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en de vernieuwingen die ze initiëren
 4. trends in het overheidsbeleid voor actieve cultuurparticipatie
 5. interessante ontwikkelingen op dit gebied in het buitenland.

Onderwerpen

 • Wanneer gaan mensen in hun vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs doen, en waarom? Welke rol spelen ouders en vrienden daarbij?
 • Het percentage van de bevolking dat aan (georganiseerde) amateurkunst doet lijkt de laatste jaren te dalen. Geldt dat ook voor andere vormen van vrijetijdsbesteding?
 • Wat betekenen ‘cultuur’ en ‘creativiteit’ voor jongeren?
 • Hoe overleven centra voor de kunsten nu de overheid zich geheel of gedeeltelijk terugtrekt?
 • Hoe komt de participatiesamenleving tot uiting in gemeentelijk cultuurbeleid?
 • Hoe gaan buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders in de amateurkunst om met veranderingen in hun beroepspraktijk en wat verdienen ze eigenlijk?

Download publicatie

Trefwoorden

- actieve cultuurparticipatie - buitenschoolse cultuureducatie - vrijetijdsbesteding - trends - infrastructuur - voorzieningen - docenten - begeleiding - rijksoverheidsbeleid - amateurkunstbeleid - cultuurbeleid - determinanten - jongeren - ouderen - competenties - talentontwikkeling - nieuwe media - kunst - cultuur - veranderingen - artistiek begeleiders - LKCA

Overzicht artikelen

titeljaar
Onderzoek voor Zicht op actieve cultuurparticipatie2015
Competenties gewenst en vereist : wensen van beoefenaars en van docenten en artistieke begeleiders in de buitenschoolse kunsteducatie en de amateurkunst2015
Samen actief of liever alleen? : kunstbeoefening in de vrije tijd: solo of in groepsverband2015
De slag om de vrije tijd : cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding2015
Ondernemende kunstdocenten : nieuwe initiatieven en collectieven van zelfstandige kunstdocenten2015
Creativiteit moet puur blijven : jongeren en actieve cultuurparticipatie2015
Meer klanten gezocht : de markt voor kunstdocenten en artistiek begeleiders in de amateurkunst2015
Talentontwikkelingsketens in de kunsten : volgonderzoek onder 1100 jonge kunstzinnige talenten2015
Kunstzinnig bezig zijn: Hoe vaak en hoe lang? : patronen in de tijdsbesteding van amateurkunstbeoefenaars2015
Hoog opgeleid, laag inkomen : de situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders2015
Verdwijnen of veranderen : kunstencentra en gemeentelijk beleid in transitie2015
Trends in het aanbod van de Centra voor de Kunsten : inventarisatie van het aanbod in 2009, 2011 en 20132015
Cultuur in de lokale participatiesamenleving : gemeentelijk cultuurbeleid en de nieuwe collegeakkoorden2015
Mensen in de marge bereiken met Duitse grondigheid : terugblik op een kwart eeuw Fonds Soziokultur2015
Wat is er over van de rol van de provincie? : provincies voeren marginaal beleid voor actieve cultuurparticipatie2015
Stelsels vergeleken : voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie in omringende landen2015
Online kunst: een grenzeloos domein? : amateurkunst, internet en sociale media2015
Ontspanning en iets presteren : motieven en ambities van amateurkunstbeoefenaars2015
Vergrijzing als groeimarkt : klanten voor het leven winnen met uitdagende projecten2015