"Wenn's menschelt auf der Bühne"

Een onderzoek naar maakprocessen in het biografisch theater

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
A. Reimers; A. Rass (begeleider)
jaar van uitgave
2017
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle; Master Kunsteducatie.
pagina's
135 p.

Biografisch theater en werken in de repetitieruimte vragen om een speciale aanpak: de verhalen die spelers inbrengen zijn verhalen uit hun eigen leven, dat kunnen kwetsbare verhalen zijn die voorzichtig en met een zekere afstand op het podium gebracht willen worden. De vraag is: Hoe doe je dat? Wat is hier een geschikte aanpak?
Dit onderzoek richt zich op de maakprocessen in het biografisch theater, dus op het concrete werken van theatermakers op de vloer. Anja Reimers formuleert tien principes die van belang zijn bij het werken met biografische verhalen.

Wat is biografisch theater?

Biografisch theater is een subgenre van het documentair theater. Persoonlijke verhalen van de spelers of aspecten uit hun biografie worden op het podium getoond en theatraal vormgegeven. In Nederland is het genre steeds meer in het amateurtheater, het wijktheater, community theatre of in theater met bepaalde doelgroepen te zien. In Duitsland wint het biografisch theater ook op scholen aan populariteit. Ondanks dat in het theater steeds meer biografisch wordt gewerkt is er tot nu toe relatief weinig over geschreven, vooral de maakprocessen zijn weinig gedocumenteerd.

Onderzoeksvraag en -methode

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat zijn kenmerkende principes in het werk van theatermakers wanneer de biografische verhalen van de spelers de stof zijn voor de voorstelling?

Dit onderzoek is kwalitatief en inventariserend. Het onderzoeksgebied omvat alleen de maakprocessen waarbij met amateurspelers wordt gewerkt zodat de onderzoeksresultaten ook voor het werkveld van kunsteducatie bruikbaar zijn.

Kenmerkende principes biografisch theater

Uit het onderzoek komen een aantal principes naar voren die als kenmerkend kunnen worden beschouwd voor maakprocessen in het biografisch theater. Deze worden in de conclusie nader omschreven:

  • Principe 1: Doelstellingen zijn vooral gericht op de speler
  • Principe 2: Aandacht voor een kwalitatief sterk eindproduct in dienst van het proces
  • Principe 3: Veiligheid is een voorwaarde
  • Principe 4: Het maakproces bestaat uit drie fases
  • Principe 5: Het thema moet passen bij de groep
  • Principe 6: Niet alleen ‘inhoud’ wordt verzameld, maar 'inhoud in vorm'
  • Principe 7: Distantie tot de spelinhoud wordt bewerkstelligd
  • Principe 8: Eigenheid en kwaliteiten van de speler worden benadrukt
  • Principe 9: De theatermaker is oprecht geïnteresseerd en durft te raken
  • Principe 10: Setting, spelersgroep, thematiek en doelstellingen beïnvloeden de werkwijze

Wenn's menschelt auf der Bühne

Trefwoorden

- Scriptieprijs2017 - scripties - onderzoek - onderzoek (vorm) - theater - community arts - theaterwerkplaatsen - kunstenaars - verhalen