Parade

Een dans-app voor het digibord

auteur(s) (instelling)
NDT. Nederlands Dans Theater; Uitgeverij Follow a Muse
plaats van uitgave
Den Haag
uitgever(s)
NDT
jaar van uitgave
2018

Met een app van het Nederlands Dans Theater (NDT) leren kinderen spelenderwijs over moderne dans. Dit is de eerste van vier apps die i.s.m. Follow a Muse en NDT worden ontwikkeld voor toepassing op het digibord in de klas voor het primair onderwijs.

Het ballet Parade

Het ballet 'Parade' van choreografe Crystal Pite vormt de basis voor deze dans app. Parade is in 2013 speciaal voor NDT gemaakt door Crystal Pite. In Parade spelen clowns en soldaten de hoofdrol. Soms dagen de clowns en soldaten elkaar uit en staan ze in kampen tegenover elkaar, soms dansen ze ook in harmonie samen. Aan het slot is niet meer zo duidelijk wie er nu clown is en wie soldaat. Onder uniform of clownspak en achter een stoere of speelse houding is iedereen uiteindelijk gewoon mens.

Interactieve dansanimaties

Deze app biedt docenten de mogelijkheid om samen met hun leerlingen te bespreken wat er te zien is, mee te dansen of zelf bewegingen te maken met de interactieve dansanimaties. Er zijn zes kant-en-klare lesbrieven met bijbehorende kijkfragmenten uit Parade opgenomen, die vanwege de thema’s aanleiding geven om met leerlingen in gesprek te gaan. De app biedt daarnaast zes energizers, waar de leerlingen in de klas op mee kunnen dansen. Er kan worden geëxperimenteerd met het maken van dans door te spelen met de interactieve dansanimaties in de app. Tevens is er ook een videocompilatie van Parade in de app te zien.

De lesbrieven zijn goed voor een project van drie tot vier weken, maar kunnen ook als losse lessen worden ingezet. Op basis van de inhoud van de app kan een eigen volgorde, inhoud en duur van deze lessen worden bepaald.
Het lesmateriaal is afgestemd op groep 3 en 4 en 5 en sluit aan bij SLO TULE - kerndoel 54, op het gebied van Kunstzinnige Oriëntatie.


De app is gratis beschikbaar voor alle scholen in het PO. 

Meer informatie

Trefwoorden

dans - danseducatie - basisonderwijs - basisonderwijs middenbouw - ballet - moderne dans - apps