"Nou, filmen maar..."

Onderzoek naar de relatie tussen het zelf produceren van media en kritische reflectie op media bij leerlingen

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
S.K. Stoelwinder; E. van Meerkerk (begeleider)
jaar van uitgave
2017
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Radboud Universiteit, Master Kunst- en Cuiltuurwetenschappen, specialisatie Creatieve Industries.
pagina's
111 p.

Wat leren leerlingen eigenlijk wanneer ze zelf media produceren? Hoe werkt het leerproces bij leerlingen tijdens het maken van mediaproducties? Op welke manieren draagt het zelf produceren van media bij aan het kritisch reflecteren op media door leerlingen? Stoelwinder (Radboud Universiteit Nijmegen) onderzoekt in haar scriptie de relatie tussen het zelf produceren van media en kritische reflectie op media bij leerlingen in het voortgezet onderwijs in het kader van mediawijsheid.

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek is de relatie tussen het zelf produceren van media en kritische begrip op media bij leerlingen op de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle beschouwd. Deze relatie is aan de hand van drie verschillende aspecten geanalyseerd:

 • de (reflectieve) handelingen van de leerlingen tijdens het maakproces; 
 • de (reflectieve) handelingen van de leerlingen achteraf aan het maakproces; en,
 • de inhoudelijke uitspraken van de leerlingen.

Conclusie

Stoelwinder concludeert dat het zelf produceren van media zich op complexe wijze verhoudt tot kritisch begrip op media bij de leerlingen.
 • De leerlingen geven aan dat het zelf produceren van media heeft bijgedragen aan hun kritische reflectie op media. 
 • Alle leerlingen benoemden dat zij, doordat zij zelf media hebben gemaakt, anders naar films kijken. 
 • Leerlingen blijken voornamelijk intuïtief te handelen tijdens het maakproces, met name in de film- en monteerfase van het productieproces. 
 • Het zelf produceren van media en kritisch begrip op media worden door de leerlingen als twee verschillende, van elkaar losstaande domeinen gezien. 
 • De reflectie achteraf aan het maakproces is niet diep genoeg om te spreken van een relatie tussen het zelf produceren van media en kritisch begrip op media.

Methode

Stoelwinder onderzocht de reflectieve processen van leerlingen tijdens het maakproces vanuit het perspectief van de leerling. Zij verzamelde data door de leerlingen van de derde klas van De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle te bevragen over hun maakproces van hun eindopdracht van het Traject Moderne Media. In de onderbouw biedt de school haar leerlingen een traject Moderne Media aan. Tijdens dit traject leren de leerlingen omgaan met camera-, montage-, en geluidstechnieken. De leerlingen bedenken en produceren onder andere televisieprogramma’s, reclamespotjes en documentaires en leren hoe de mediawereld in elkaar steekt.

Aanbevelingen

 • koppel in je lespraktijk de domeinen productie en reflectie aan elkaar, door de leerlingen een inclusievere definitie van mediawijsheid te bieden, waarbij zij het zelf produceren van media en het kritisch begrip op media gaan zien als domeinen die met elkaar nauw met elkaar verbonden zijn. 
 • versterk de leerintentie van de leerlingen tijdens het maakproces. Uit de analyse van de observaties van het maakproces blijkt dat de aanpak van de leerlingen tijdens het maakproces samenhangt met de mate waarin de leerlingen een inhoudelijk concept hebben geformuleerd vooraf aan het maakproces.
 • leer de leerlingen hoe zij goed reflecteren op hun maakproces en eindproduct.

Onderzoek Nou, filmen maar hier lezen

Trefwoorden

- media-educatie - mediawijsheid - onderwijs - voortgezet onderwijs - onderzoek (vorm) - onderzoek - jongeren - scripties - film - reflectieve kunsteducatie