Handboek Kindcentra

Op het goede spoor

materiaal
boek
auteur(s)
F. Studulski; J. Kruiter
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
Sardes
jaar van uitgave
2017
editie
herziene versie
isbn
9789055631278

Steeds meer kinderopvangorganisaties en scholen bundelen hun krachten in (integrale) kindcentra, ook wel IKC’s genoemd. In dit handboek is beschreven wat een kindcentrum is en in welke gevallen het meerwaarde kan bieden, hoe je een kindcentrum op zet en wat je zoal moet regelen. Het boek geeft verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Het handboek bestaat uit drie delen en een epiloog:

  • In het eerste deel wordt uitgelegd wat een kindcentrum is en wat de achter-gronden van een kindcentrum zijn. 
  • Het tweede deel gaat over de vraag hoe je aan de slag kunt gaan met een kindcentrum: het zijn aanwijzingen voor het proces om tot een kindcentrum te komen.
  • In deel drie gaat het om het ‘wat’. Een aantal deelaspecten van het kindcentrum worden behandeld. Soms zijn het achterliggende vragen, soms zijn het vraagstukken die zich opdringen door de uitwerking van het concept van het kindcentrum.
  • In het epiloog staat een nieuwe stip aan de horizon. Het rapport over het kindcentrum dat in 2010 verscheen (Klankbordgroep IKC en Studulski, 2010), was gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. In het epiloog is een poging gedaan om verder te denken.
  • Verder zijn er vier portretten beschreven. Elk portret is ‘gefilmd’ vanuit een ander perspectief: een gemeente, een schoolbestuur, een individueel kindcentrum en een kinderopvangorganisatie.

In de bijlage zijn een aantal praktische handreikingen opgenomen.

Hier te bestellen

Trefwoorden

kindcentra - kinderopvang - organisatorische aspecten - praktijk - praktijkvoorbeelden - toekomst - kinderen - baby's - peuters