Formatieve evaluatie

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
J. Gulikers; L. Baartman; G. van Silfhout; M. Veugen
auteur(s) (instelling)
SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling; HU, Hogeschool Utrecht. Lectoraat Crossmedia Content; VO-raad; Wageningen University & Research
uitgever(s)
SLO [etc.]
jaar van uitgave
2018
annotatie
Met literatuuropgave.
pagina's
8 p.

Special over formatief evalueren. Leraren, schoolleiders en begeleiders van de leernetwerken ‘Formatief evalueren’ bundelden kennis over en praktijk van formatief evalueren. Met theorieën, voorbeelden, instrumenten en hulpmiddelen om jou als leraar en schoolleider handvatten te geven om werk te maken van formatief evalueren. Met antwoorden op vragen als 'Wat is formatieve evaluatie en wat doet de leraar in de klas?', 'Wat is formatief evalueren NIET?', 'Hoe krijgt je zicht op het leerproces?' en 'Manieren om je collega's mee te krijgen'.

Formatief proces

Formatief evalueren is een proces waarbij je als leraar continu zicht houdt op de ontwikkeling van leerlingen. Formatief evalueren is meer dan alleen een instrument inzetten, zoals een quiz, rubric of oefentoets. Het formatieve proces kun je in een cyclus van vijf samenhangende fasen beschrijven:

Cyclus formatief evalueren

In dit artikel gaan de auteurs in op wat elke fase inhoudt en geven voorbeelden van deze fasen.

Leernetwerken

Deze special is ontwikkeld vanuit de leernetwerken ‘Formatief evalueren’ waaraan 28 VO-scholen deelnemen in samenwerking met SLO, nationaal expertisecentrum leerplan ontwikkeling, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit en VO-Raad.

Lees online
SLO publicatie over formatieve evaluatie
Leerdoelen en succesfactoren

Trefwoorden

- onderwijskunde - evaluatie - voortgezet onderwijs - docenten - toetsing