Dossier Waarderen

materiaal
digitale publicatie
in
FARO : tijdschrift over cultureel erfgoed
jaar van uitgave
2019
jaargang
12
nr
1
maand van publicatie
maart

Dit nummer van tijdschrift Faro bevat het Dossier waarderen. Waarderen is nadrukkelijk op de agenda van de sector cultureel erfgoed gekomen, benadrukte minister Gatz in zijn nota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (2016). Dit dossier zoomt in op resultaten van een aantal pilotprojecten in archieven, musea, erfgoedbibliotheken en immaterieel erfgoed organisaties.

Lees het tijdschrift Faro via Issuu

Trefwoorden

- erfgoed - cultureel erfgoed - immaterieel erfgoed - waardering