De slag om de vrije tijd

cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
H. Vinken; T. IJdens
in
Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014 : Thema's en trends in praktijk en beleid
jaar van uitgave
2015
pagina's
44-48 p.

Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief aan cultuur doet, zo bleek uit de Cultuurindex Nederland die eind 2013 door de Boekmanstichting en het SCP werd gelanceerd. Er is sinds kort ook een website: www.cultuurindex.nl. Onderzoek van het SCP en van het LKCA wijst eveneens op een dalende trend in de actieve cultuurparticipatie. Betekent dit dat kunstzinnige en creatieve activiteiten marktaandeel verliezen aan andere activiteiten zoals sport in de concurrentie om de schaarse vrije tijd van burgers? Of is er iets anders aan de hand? Een nadere analyse van beschikbare gegevens wijst op de invloed van de media.

Download

Trefwoorden

- cultuurparticipatie - actieve cultuurparticipatie - trends - onderzoek (onderwerp) - onderzoek