De Proeftuin van Nederland

Regionaal Cultuurprofiel Ede-Wageningen

materiaal
digitale publicatie
auteur(s) (instelling)
Gemeente Wageningen; Gemeente Ede
in
Overzicht culturele profielen van de stedelijke regio's : Verzameling profielen ten behoeve van de Adviesaanvraag stelsel 2021-2024
plaats van uitgave
Ede; Wageningen
uitgever(s)
Gemeente Ede : Gemeente Wageningen
jaar van uitgave
2018
pagina's
20 p.

De gemeenten Ede en Wageningen werken samen in de FoodValley en de KennisAs. Op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed is die samenwerking pas ingezet in het kader van dit regionaal cultuurprofiel. De gemeente Ede heeft een cultuurvisie opgesteld, waarop wordt voortgebouwd met dit profiel. De gemeente Wageningen is bezig een cultuuractieplan te ontwikkelen, waar dit profiel input voor levert.

De spelers hebben samen bepaald welke lijnen er te zien zijn in de regio en gekozen waarmee het veld zelf aan de slag wil gaan. Het profiel bevat daardoor de intenties van het culturele veld van Ede en Wageningen om de samenwerking te intensiveren en nodigt tevens culturele spelers uit de omringende regio’s uit om samenwerking te bevorderen.

Uitdagingen voor de regio

 • De gemeenten Ede en Wageningen liggen gunstig gepositioneerd in Nederland, maar het culturele aanbod ondervindt concurrentie van het aanbod in steden zoals Utrecht, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. 
 • In de beide gemeenten ontwikkelt elke instelling zijn eigen aanbod en voert eigen marketing inspanningen uit om het publiek te vergroten. Publiekuitwisseling kan worden gestimuleerd door betere afstemming van het aanbod en communicatie.
 • De regio is een goede plek voor talentontwikkeling en er liggen kansen in het bieden van meer ruimte voor experiment en broedplaatsen. Culturele initiatiefnemers merken op dat regelgeving en het aanbod van ruimten een uitdaging vormen om bottom-up te bewegen. 
 • Door diverse vertegenwoordigers is genoemd dat muzikale initiatieven voor jeugd momenteel geen vaste locatie hebben, dat jeugdinitiatieven soms moeilijk doorgang vinden en dat er kansen liggen om de jeugd meer te betrekken bij het maken van beslissingen. Heel concreet is er in beide gemeenten de wens tot een poppodium. Deze wensen zouden gebundeld kunnen worden. Spelers in het veld vragen om een gedeelde inzet, waarbij de gemeenten dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. 
 • Gemeenten willen meer aanjagers op regionaal niveau aanmoedigen om verbindingen tussen de partijen te stimuleren.

Verhaallijnen

1. Natuur: Rust en ruimte
 • Dit thema biedt perspectief om multidisciplinair te werken. Door bijvoorbeeld de natuur inspiratie te laten zijn voor locatietheater of verdiepende programma’s aan te bieden voor talentontwikkeling in relatie tot de natuur.
 • Cultuurbeleving en natuurbeleving gaan hand in hand, er is ruimte voor meer kunst in de openbare omgeving.
 • De natuurbeleving in de regio biedt ook perspectief op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.
 • Doorontwikkeling van het Akoesticum als verbindende speler in de regio voor talentontwikkeling.

2. Historisch perspectief: herinneren & vernieuwen

 • Het militaire erfgoed en de geschiedenis van dit gebied trekt veel publiek op jaarbasis, maak daar gebruik van.
 • De historische verhalen die in deze regio leven bieden perspectief op actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken.
 • Vind verbinding met culturele instellingen en projecten via het regionaal cultuurprofiel Arnhem & Nijmegen en kijk ook naar de mogelijkheden voor samenwerking met Oosterbeek, gemeente Renkum.
 • Dit thema is bij uitstek geschikt voor cultuureducatie en participatie in verbinding met de Cultuurbrief Erfgoed Telt (OCW, 2018).
 • Om een jongere doelgroep voor deze thematiek aan te spreken leeft het idee om een Jongeren Cultuurraad in Ede en Wageningen te initiëren, die breed binnen het regionaal cultuurprofiel de juiste doelgroepen kan betrekken.
 • Ontwikkelingen World Food Centre op voormalig defensieterrein (past ook bij het verhaal voedsel).

3. Voedsel: Aan tafel met kunstenaars

 • Het 100 Jarig bestaan van de WUR dit jaar biedt aanknopingspunten voor verdere samenwerkingen met het culturele veld in de toekomst.
 • Combineer de ontwikkeling van World Food Centre op voormalig defensieterrein met culturele initiatieven om nieuwe broedplaats te creëren.
 • Het opzetten van een ‘echte proeftuin’, het organiseren van een samenwerking tussen kunstenaars uit verschillende disciplines en de WUR.
 • Via meerdere wegen heeft de WUR aangegeven open te staan voor toekomstige verbindingen met het culturele veld in Ede en Wageningen om samen initiatieven verder te ontwikkelen op het gebied van kunst, natuur, technologie en wetenschap. Dhr. S. Vink, spokesperson van de executive board van de WUR, heeft aangeboden aanspreekpunt voor het culturele veld te zijn.

Lees het regioprofiel Ede-Wageningen hier

Trefwoorden

- cultuur - cultuurbeleid - regiobeleid - regio's