Cultuurmanifest Oost Nederland 2017-2020

materiaal
digitale publicatie
auteur(s) (instelling)
DSP-groep
uitgever(s)
Provincie Gelderland : Provincie Overijssel : Gemeente Apeldoorn : Gemeente Arnhem
jaar van uitgave
2015
pagina's
17 p.
illustratie
Tabellen en grafieken

Een manifest waarin de provincies Overijssel en Gelderland en acht steden (Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Ede, Enschede, Hengelo, Nijmegen, Zwolle) aangeven welke thema's zij belangrijk vinden voor kunst en cultuur in Oost-Nederland in de periode 2017-2020.

Het manifest is een initiatief van partners in Oost- Nederland. De belangrijkste thema's voor toekomstig cultuurbeleid voor Oost-Nederland zijn:

  • permanent investeren in talentontwikkeling, door samen met de beide provincies en gemeenten in Oost-Nederland een Proeftuin Talentontwikkeling op te zetten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met instellingen als productiehuizen, werkplaatsen, podia, musea en het kunstvakonderwijs
  • afspraken maken over de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in een proeftuin in de stedelijke regio’s Enschede en Arnhem
  • meer doen aan artistieke experimenten en nieuwe vormen van samenwerking tussen de verschillende disciplines en andere sectoren, en tussen festivals, theaters en (rijks)musea
  • de inzet van gemeenten, provincies en het Rijk op het gebied van cultuurhistorie, archieven en bibliotheken en herbestemming en restauraties van gebouwen beter op elkaar afstemmen

Wat houdt de Proeftuin Talentontwikkeling in?

De doorontwikkeling van het opgebouwde stelsel van talentontwikkeling in Oost-Nederland en uitvoering van experimentele vernieuwingen. Partners daarbij zijn de onderwijsinstellingen, productiehuizen, werkplaatsen, podia, musea, presentatieplekken en het kunstvakonderwijs (o.a. ArtEZ). Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is ook een belangrijke bouwsteen en wordt na 2016 voortgezet.
Het opleiden van vakmensen voor de restauratie ambachten hoort bij de talentontwikkeling. Voor het opleiden van ambachtslieden voor de restauratiesector maken het rijk en de provincie sluitende afspraken.

Download Cultuurmanifest

Trefwoorden

- cultuurbeleid - cultuurbeleid - provincies - gemeenten - Gelderland - Overijssel - Arnhem - Deventer - Enschede - Nijmegen - Zwolle - statistieken - infrastructuur