Cultuur+Educatie

materiaal
tijdschrift
auteur(s)
A. Neele (hoofdredacteur); M-J. Kommers (redacteur); E. van Meerkerk (redacteur); A. de Vugt (redacteur)
auteur(s) (instelling)
LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
LKCA
jaar van uitgave
2001 -
annotatie
Tot 31-12-2012 uitgegeven door Cultuurnetwerk Nederland.

Tijdschrift over onderzoek naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur. Cultuur+Educatie biedt onderzoekers op het gebied van cultuureducatie en -participatie uit Nederland en Vlaanderen een platform en maakt actuele inzichten uit onderzoek toegankelijk. Per jaar verschijnen drie nummers.

Meer informatie en bestellen

Trefwoorden

onderzoek - cultuureducatie - cultuurbeleid - praktijk - theorievorming - themanummers - ontwikkeling - tijdschriften (vorm) - cultuureducatiebeleid

Overzicht artikelen

titeljaar
Een toolkit voor ideeontwikkeling bij ontwerpend leren2019
Klanklichaam-Lichaamsklank. Experimenteren in kunst en wetenschap2019
'Kunnen we dit maken?' De mogelijkheden van maakonderwijs in het voortgezet onderwijs2019
Meetkunst in de basisschool: effecten van een combinatie van meetkunde en kunstonderwijs2019
Transdisciplinariteit en art integration: naar een nieuw begrip van vakoverstijgend kunst-intrinsiek leren2019
ArtsSciences als vakoverstijgend leergebied : Cultuur+Educatie 512019
Cultuur+Educatie 502018
Cultuur+Educatie 492018
Wat weten we over creativiteit van kinderen op de basisschool? Een theoretisch model en recent literatuur- overzicht : Cultuur+Educatie 472017
Vernieuwen is niet gelijk aan dogma: een onderzoek onder kunstdocenten : Cultuur+Educatie 472017
Scholen hervormen om creativiteit te stimuleren2017
Reizen in de Tijd: evaluatie van een cultureel computerspel in het basisonderwijs : Cultuur+Educatie 472017
Het begeleiden van creatieve processen : Cultuur+Educatie 472017
Creativiteit: niet alleen het 'wat', maar vooral het 'hoe' : Cultuur+Educatie 472017
Componeren als betekenisvolle activiteit in de basisschool : Cultuur+Educatie 472017
Bevorderen van originaliteit: over de effecten van strategie-instructie : Cultuur+Educatie 472017
Provocatie, politieke (in)correctheid en persoonlijk engagement : Interculturele ontmoeting in het hoger kunstonderwijs2017
Ik kwam erachter dat ik echt voor het acteren wilde gaan2017
Het vreemde in Bildung, theater en kunst2017
De toelatingskloof: een studie aan de Willem de Kooning Academie2017
Competentiegevoel van leerkrachten voor het geven van muziekles2017
Intercultureel leren: muziekeducatie en de gelijkwaardige ander2017
Cultuur+Educatie 48 : Interculturele dialoog en diversiteit2017
Houding in beweging. Mentaliteitsverandering door moderne dans?2017
Inclusie door kunst : Cultuur+Educatie 452017
Muziekonderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften : Cultuur+Educatie 452017
Cultuur+Educatie 47 : Creativiteit in de klas2017
Sociale inclusie door beeldende narratieven : Cultuur+Educatie 452016
Orthopedagogische muziekbeoefening: een opmaat voor een nieuw perspectief? : Cultuur+Educatie 452016
Kunsteducatie: 'stepping stone' of struikelblok voor leerlingen met autisme? : Cultuur+Educatie 452016
Binden of overbruggen? Een onderzoek naar de relatie tussen kunst en sociale cohesie : Cultuur+Educatie 462016
Kwaliteit meten is positie kiezen : Een kritische beschouwing van cultuureducatie met kwaliteit : Cultuur+Educatie 462016
Niet de kusten, maar de kaart : Lerend netwerk Creatief vermogen Utrecht : Cultuur+Educatie 462016
Evalueren volgens het CIPP-model : Cultuur+Educatie 462016
Betere kwaliteit door evaluatie : Cultuur+Educatie 462016
Leren van andermans evalueren: lessen en tips : Cultuur+Educatie 462016
Evaluatieonderzoek: kritiek en alternatief : Cultuur+Educatie 462016
Cultuur+Educatie 46 : Evalueren om te leren2016
Speciaal onderwijs: vergeten groep in het beleid : Cultuur+Educatie 452016
Kunst als educatie : Cultuur+Educatie 442016
De diepte in met praktijkonderzoek naar cultuureducatie : Cultuur+Educatie 442016
Onderzoek in de masteropleiding kunsteducatie: een stand van zaken : Cultuur+Educatie 442016
Wat neemt de leerling mee van kunsteducatie? : Cultuur+Educatie 442016
Wat het lichaam weet over het doceren van muziek : Cultuur+Educatie 442016
Cultuur+Educatie 45 : Kunst inclusief2016
Cultuur+Educatie 44 : Kunst Leren Onderzoeken2016
De professionele identiteit van de muziekdocent : Cultuur+Educatie 432015
Literatuur en brein: liefde op het tweede gezicht? : Cultuur+Educatie 432015
Research based art: een nieuwe grondslag voor een opleiding tot artist educator : Cultuur+Educatie 432015
De korte weg van F. : Hoe film een participatief onderzoeksmedium wordt : Cultuur+Educatie 432015
De muziekdocent in onmiddellijke muzikale interacties : Cultuur+Educatie 432015
Onderzoek in het kunstvakonderwijs : Cultuur+Educatie 432015
Cultuur+Educatie 43 : Artistiek onderzoek2015
Cultuuronderwijs in de spiegel: het nut van theorie : Cultuur+Educatie 422015
Leergemeenschappen maken de horiziontale connectie: cultuureducatie in de lerarenopleiding : Cultuur+Educatie 422015
De docent-studentrelatie als dialoog : Cultuur+Educatie 422015
Wat je kunt leren van een educatieve museumrondleiding : Cultuur+Educatie 422015
Tussen kunst en antropologie: kunsteducatie in een globaliserende wereld : Cultuur+Educatie 422015
Onderzoek door muziekdocenten, is dat wel wetenschap? : Cultuur+Educatie 422015
Cultuur+Educatie 42 : Dwarsdoorsnede van onderzoek op het brede gebied van cultuureducatie in Nederland en Vlaanderen : 2015
Hoe word je een excellente leraar? : Cultuur+Educatie 392014
Latente talenten : Cultuur+Educatie 412014
Living Lab: instrument voor duurzame cultuureducatie : Cultuur+Educatie 412014
Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling in de praktijk : Cultuur+Educatie 412014
Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling in de kunstvakken : Cultuur+Educatie 412014
De ontwikkeling van het 'Beoordelingsinstrument Klassieke Dans' : Cultuur+Educatie 412014
Maken en meten: de beoordeling van het CPE beeldende vakken vmbo : Cultuur+Educatie 412014
Praktische opdrachten: beoordelen om van te leren : Cultuur+Educatie 412014
Cultuur+Educatie 40 : Leerplannen en competenties in internationaal perspectief = : 2014
Cultuur+educatie 39 : Muziekeducatie de relatie tussen onderzoek en praktijk = 2014
Ondermijnt lezen sociale bedrevenheid? : Cultuur+Educatie 402014
De ongedisciplineerdheid van interdisciplinaire kunsteducatie : Cultuur+Educatie 402014
Reflectie op het ontwerpproces van het leerplankader kunstzinnige orientatie : Cultuur+Educatie 402014
Het competentiedebat in de beeldende vakken in Duitsland2014
A common wealth of arts: het Australische leerplan voor de kunsten : Cultuur+Educatie 402014
Nationale leerplannen en leerplankaders voor de kunstvakken : Cultuur+Educatie 402014
Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs : Cultuur+Educatie 392014
Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen : Cultuur+Educatie 392014
Scaffolding in de individuele muziekles : Cultuur+Eduvatie 392014
Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten : Cultuur+Educatie 392014
Evidence-based onderwijs in muziekeducatie: de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk : Cultuur+Educatie 392014
Quality Now! Arts and cultural education to the next level2014
Cultuur+Educatie 37 : Onderzoek door docenten in het kunstvakonderwijs2013
Cultuur+Educatie 362013
Bewogen lessen : een onderzoek naar danseducatie2013
Het vak muziek in het creatieve tijdperk : Cultuur+Educatie 382013
Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam2013
Onderzoek voor een stevig fundament voor cultuuronderwijs2013
De kunst van het sturen : cultuureducatiebeleid 1985-20132013
Van kunstvakdocent naar kunsteducator2013
Visies uit de kunst op interactiviteit in de kunsteducatie2013
Kritisch vitalisme2013
Ontwerpgericht onderzoek naar liberal education in het hbo2013
Praktijkgericht onderzoek met en door docenten2013
Academisch docentschap in het hbo2013
Niet iedere docent hoeft onderzoeker te zijn2013
Onderzoek door docenten in het kunstvakonderwijs2013
Onderzoek in de lerarenopleidingen2013
Kleine cartografie van Cultuur in de spiegel2013
De moeizame samenwerking tussen jeugdtheater en basisonderwijs in Nederland2013
De waarde van filosofie voor museumeducatie in kunstmusea2013
Opvattingen over de ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs2013
Waarom de meeste mensen niet kunnen tekenen wat ze zien2013
Recente ontwikkelingen in theorie en didactiek van beeldende kunst in Duitsland2013
De neurobiologie van het leren: nieuwe benaderingen van het muziekonderwijs : Cultuur+Educatie 342012
Cultuur+Educatie 35 : Observeren: een oud principe in een nieuw jasje2012
Cultuur+Educatie 34 : Brein, kunst en educatie : 2012
Leren met het muzikale oog : Cultuur+Educatie 352012
Observerend leren bij beeldende vakken en creatief schrijven2012
Show, don't tell: imiterend leren in dansonderwijs2012
Dansstudenten helpen reflecteren: wat, hoe en waarom?2012
Observatie als didactisch principe : Cultuur+Educatie 352012
Brein, kunst en educatie2012
Cultuureducatie: een kwestie van onderwijskwaliteit2012
Leren musiceren als sociale praktijk : Cultuur+Educatie 302011
Cultuur+Educatie 31 : Authentieke kunsteducatie2011
Genomineerden Max van der Kamp scriptieprijs 20112011
Informeel leren in de kunsten: theorie en praktijken2011
Meegevoerd door muziek: de klankwereld van zeer jonge kinderen2010
Music teachers' action research2010
Leren improviseren2010
Muziekpedagogisch onderzoek in het muziekonderwijs2010
Creatieve mbo-opleidingen tussen talentontwikkeling en arbeidsmarkt2010
Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie2010
Max van der Kamp scriptieprijs 2009 : vier nominaties en een winnaar2010
Media + Kunst + Educatie: internationale ontwikkelingen in media- en kunsteducatie2009
Nieuwe Amsterdammers leren van stad en taal2009
Culturele invloeden op de esthetische beoordeling van beeldend werk : Een replicatieonderzoek naar de theorie van de U-vormige beeldende ontwikkeling2009
Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2008: een keuze uit gepresenteerde papers2008
Pegasus' vlucht gevolgd. Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten2008
Amateurkunst in de Lage Landen2007
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs2007
Verhalen in en als educatie2007
Een ervaringsgerichte kunsteducatie voor musea2007
Kinderen en mediageletterdheid : een andere audiovisuele taal2007
Vlaams onderzoek naar cultuureducatie2007
Effecten van kunsteducatie in internationaal perspectief2007
Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken : Cultuur+Educatie 162006
Kunst en sociaal engagement : een analyse van de relatie tussen kunst, de wijk en de gemeenschap2006
Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs2006
De beeldcultuur van kinderen : internationale kinderkunst na het modernisme2006
Ontwikkelingsstadia in het leren van kunst, literatuur en muziek2005
Canon en kunstvakken : vergelijkend onderzoek naar eindexamenopgaven muziek en beeldende kunsten in vier Europese landen2005
Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties 2005
Beroep: docent kunstvakken : competenties en kwalificaties in theorie en praktijk2004
Kunst- en leesdossiers : gebruik en beoordeling in het onderwijs2004
Harde noten : muziekeducatie in wereldperspectief2004
Cultuur+Educatie 6 : Cultuureducatie en sociale cohesie: Een verkennend onderzoek2003
Momentopnames CKV1 : eindrapportage CKV1-Volgproject2003
Jaren van onderscheid : trends in cultuurdeelname in Nederland2003
Cultuureducatie en sociale cohesie : een verkennend onderzoek2003
Contrast in cultuurbereik : een onderzoek naar vijf gemeentelijke beleidsplannen Culturele Diversiteit2002
Een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Nederland 2002
Momentopname 2001 CKV1-volgproject 2002
Momentopname 2000 CKV1-volgproject 2001
De moede muze : opstellen voor Wim Knulst2001