CDV Christen Democratische Verkenningen

Uit de kunst

materiaal
tijdschrift
auteur(s)
W.M. van Koppen (eindredacteur); M. Janssens (hoofdredacteur)
plaats van uitgave
Amsterdam
uitgever(s)
Boom
jaar van uitgave
2019
maand van publicatie
Lente
pagina's
123 p.

In dit nummer van CDV, Christen Democratische Verkenningen, gaat men op zoek naar de christendemocratische visie op kunst. Dat is een unieke zoektocht, aangezien het CDA en zijn voorgangers zich nooit erg hebben willen profileren op kunst- en cultuurpolitiek, zo blijkt uit de historische schets van Jan Dirk Snel. Dat de christendemocratie als politieke stroming die aan zingeving, religie en samenleving veel waarde hecht en iets over kunst en cultuur te zeggen heeft, komt in dit themanummer aan bod.

Als kunst voor individu en samenleving van waarde is, hoe ver gaat de rol van de overheid? Dreigt niet hetzelfde te gebeuren als bij religie, namelijk dat kunst vooral iets voor ‘achter de voordeur’ is? Hoe heeft het beleid van VVD staatssecretaris Zijlstra onder Rutte I, toen ook het CDA in het kabinet zat, uitgewerkt? Robbert van Heuven vertelt van binnenuit. En als de overheid via onderwijs en subsidies wel degelijk een taak heeft, op welk niveau dan? Is meer regionalisering, zoals Joop Daalmeijer bepleit, de aangewezen weg?

Publicatie bestellen
Inhoudsopgave is hier te lezen

Trefwoorden

- kunst - cultuur - politiek - cultuurbeleid - regio's - maatschappelijke waarde