Between art and academia

A Study of the Practice of Third Cycle Artistic Research

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
V. Spronck; P. Peters (begeleider)
jaar van uitgave
2017
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Universiteit Maastricht, RMA Cultures of Arts, Science, and Technology.
pagina's
91 p.
illustratie
Met figuren en tabellen.

Het doel van dit onderzoek is om de alledaagse praktijken van artistiek onderzoekers in de 'derde cyclus' (onderzoek in kunstonderwijs na masteropleiding) empirisch in kaart te brengen om zo voorbij te gaan aan het dualistische beeld waarin kunst pal tegenover wetenschap staat en te kunnen reflecteren op hoe artistiek onderzoekspraktijken functioneren.

Waarom een onderzoek naar de ‘derde cyclus’?

Sinds de jaren negentig is het in steeds meer landen mogelijk om te promoveren in de kunsten: om een PhD te doen als artistiek onderzoeker. Ook in Nederland en België wordt er geëxperimenteerd met de mogelijkheden voor een ‘derde cyclus’ in het kunstonderwijs. Kunstonderwijs wordt in deze landen echter verzorgt door hogescholen, terwijl promotietrajecten juist plaatsvinden aan universiteiten. Artistiek onderzoek in de derde cyclus wordt daardoor georganiseerd in institutionele samenwerkingen tussen kunstacademies of conservatoria en universiteiten. Deze tussenpositie leidt tot debatten die erg fundamenteel van aard zijn. Ze zijn gericht op het afbakenen van artistiek onderzoek ten opzichte van kunst en wetenschap, die voorgesteld worden als elkaars tegenpolen

Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is: Hoe produceren derde cyclus artistiek onderzoekers in hun dagelijkse praktijken werk dat geëvalueerd kan worden aan de hand van zowel academische als artistieke criteria?

Conclusies

Spronck laat zien dat kunst en wetenschap geen strikt gescheiden culturen zijn, maar in plaats daarvan onlosmakelijk met elkaar verbonden in de praktijken van de artistiek onderzoekers.  Theorie en praktijk zijn hecht met elkaar verweven. De artisitek onderzoekers zijn in staat om hun artistieke manieren van werken (van musiceren tot het maken van sculpturen of video’s) in te zetten als onderzoeksmethode in hun doctoraatsonderzoek. Deze methodes zorgen voor waardevolle reflecties op de eigen artistieke praktijk en leveren nieuwe inzichten en oplossingen voor academisch relevante problemen op. De manieren van werken die artistiek onderzoekers gebruiken en ontwikkelen zouden dus mogelijkheden kunnen bieden voor geesteswetenschappers en sociale wetenschappers die open staan om hun methodologische repertoire te verbreden en verrijken.

Methode

Deze scriptie is gebaseerd op etnografische observaties en kwalitatieve semi-gestructureerde interviews met tien artistiek onderzoekers die op dit moment bezig zijn met promotieonderzoek of dit net afgerond hebben. Voortbouwend op praktijk-studies uit de Science and Technology Studies (STS) ligt de focus van dit onderzoek op het ‘practical craftwork’ dat artistiek onderzoek omvat: hoe werken de artistiek onderzoekers, waar doen ze dat werk, en wat maken ze? Deze achtergrond in STS helpt om praktische en tactiele dimensies van praktijken te beschrijven en scherp te stellen op wat er wordt gedaan in een praktijk. Dit constructivistische perspectief helpt daardoor om voorbij te gaan aan vooronderstelde dualismen tussen bijvoorbeeld kunst en kennis, theorie en praktijk of maken en denken.

Onderzoek Between Art and Academia

Trefwoorden

- Scriptieprijs2017 - scripties - onderzoek (onderwerp) - onderzoek - onderzoek (vorm) - kunst - wetenschap - kunstenaars