"Aanmodderen in armoede"

onderzoek naar de publieke opinie over het nationaal belang van het internationaal cultuurbeleid (1987-1995)

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
R. Verhoeff; T. van Kessel (begeleider)
jaar van uitgave
2019
annotatie
Met literatuurlijst en bijlagen.- Afstudeeronderzoek Universiteit van Amsterdam, Master Kunst, Cultuur en Politiek.
pagina's
83 p.

Dit onderzoek analyseert het publieke debat ten aanzien van het belang van het internationaal cultuurbeleid in relatie tot het buitenlands beleid en het Nederlands nationaal belang.

De publieke opinie met betrekking tot het internationaal cultuurbeleid254 in de periode 1987-1995 bekommerde zich om een breed scala aan thema’s. Ontwikkelingen binnen de nationale en internationale politiek beïnvloedden in de periode tussen 1987- 1995 het beleidskader en brachten onderwerpen aan bod, waaronder het primaat van het beleid, de rol van de overheid, de Europese integratie, de culturele uitwisseling met Midden- en Oost-Europa en de positie van cultuur binnen het buitenlands beleid. Dit alles kon in verband gebracht worden met de redenering aangaande het belang van het beleid en waarom het relevant was voor Nederland een dergelijk beleid te voeren.

In dit onderzoek is getracht om de publieke opinie over het nationaal belang van het buitenlands cultureel beleid tussen 1987 en 1995 inzichtelijk te maken. Hierbij is gebruik gemaakt van een krantenonderzoek.

Lees het onderzoek via deze link

Trefwoorden

- onderzoek - onderzoek (vorm) - scripties - cultuurbeleid - rijksoverheidsbeleid - internationaal beleid - politiek