• Bolhuis, S., & Simons, R. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer.
 • Bransford, J., & Stein, B. (1984). The IDEAL problem solver. New York: W. H. Freeman
 • Binkley, Marilyn, Ola Erstad, Joan Herman, Senta Raizen, Martin Ripley, & Mike Rumble (2010). Defining 21st century skills. University of Melbourne.
 • Brouwers, H. (2010). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho.
 • Burnard, P. & Younker, A. (2004). Problem-Solving and Creativity: Insights from Students’ 
 • Individual Composing Pathways, International Journal of Music Education, 22 (1), 59-76.  
 • Copini, E. Van Dorsten, T. & Ekster, W. (2014). Ontwikkeling van het cultureel bewustzijn tussen 4 en 18 jaar. In M. Van der Hoeven; L. Sluijsmans; R. Van de Vorle & B. Van Heusden (Eds.), Cultuur in de Spiegel in de praktijk (p. 20-36). Enschede: SLO.
 • Craft, A. (2005). Creativity in School. Tensions and Dilemmas. London/New York: Routledge
 • Craft, A., McConnon, L. & Matthews, A. (2012). Child-initiated play and professional creativity: Enabling four-year-olds’ possibility thinking. Thinking Skills and Creativity 7(1) 48-61
 • Cremin, T. (2013). Series Editor’s Foreword. In P. Burnard, P. & R. Murphy (Eds), Teaching Music Creatively (vii-x). London: Routledge.
 • Cremin, T, Burnard P. & Craft, A. (2006). Pedagogy and possibility thinking in the early years.Thinking Skills and Creativity 1(2) 108-119.
 • Cremin,  T., Craft, A. & Clack, J. (2012). D2.2 Conceptual Framework Addendum 2 of 4: Literature Review of Creativity in Education.  European Union: The project Creative Little Scientists.  Verkregen van creative-littlescientists.eu
 • Christophe, N. (2006) De dynamiek van een creatief maakmodel, Interne publicatie Lectoraat 
 • Theatrale  Maakprocessen, Faculteit Theater, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
 • Christophe, N. (2012) De fasen van het creatief proces. Verkregen van Youtube
 • Csikzentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins.
 • De Bode, J., & Nijman , L. (2014). Hoe bedenk je het? Creatief denken in het basisonderwijs.Bussum: Coutinho.
 • De Bono, E. (1967). The use of lateral thinking. Harmondsworth: Penguin Books.
 • De Jong, L. (2014). Zicht op creatieve processen. Verkregen van avans.nl
 • Delnooz, P. (2010). Creatieve Actie Methodologie. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Gagné, F.(2008). Building fifts into talents: Brief overview of the DMGT 2.0. Verkregen van: talentstimuleren.nl
 • Gardner, H. (1996, 1993) So genial wie Einstein; Schlüssel zum kreativen Denken. Stuttgart p.439 vv.
 • Hattie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.Oxon: Routledge.
 • Hoogeveen, K. (2015) Persoonlijke correspondentie
 • Hoogeveen, K. & Bos, E. (2013). Opvattingen over de ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs. In M. Van Hoorn (red). Cultuur + Educatie, 36 (13), 41-61.
 • Jacobs, D., Rutten, P., & IJdens, T. (2006). Econonie, cultuur en creativiteit. In: B. Hofstede,& S. Raes, Creatief vermogen. De economische potentie van cultuur en creativiteit. 's Gravenhage: Reed Business  Information bv.
 • Jeffrey, B. & Craft, A. (2004). Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships. Educational Studies, 30(1), 77–87.
 • Jonker, T, (2013). Leren Creëren. In K. Hoogeveen (Ed), Creativiteit is hard werken. Vier jaar onderzoek van het lectoraat Kunsteducatie HKU (p.95-101). Utrecht: HKU Lectoraat Kunsteducatie.
 • Laevers, F. (2013). Muziekpedagogiek en de ervaringsgerichte benadering. In T.De Baets &L.Nijs (Eds), Muziekpedagogiek in beweging. Onderzoek als motor voor onderwijsinnovatie (p.11-24). Heverlee: Euprint.
 • Ledoux, G., Meijer, J., Van der Veen, I.,& Breetvelt, I. (2013). Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • Lee, H., & Cho, Y. (2007). Factors affecting Problem Finding Depending in Degree of Structure of problem Situation. The Journal of Educational Research, 101 (2), 113- 124
 • Lucas, B., Claxton, G. & Spencer, E. (2013). Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments, OECD Education Working Papers, No. 86, OECD Publishing.
 • Majaro, S. (1992). Managing ideas for profit: the creative gap. Berkshire: McGraw-Hill Company Europe.
 • Nussbaum, M. (2011). Niet voor de winst, waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft. Amsterdam: Ambo/Anthos Uitgevers.
 • Onderwijsraad. (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: Onderwijsraad.
 • Osborn, A. (1953). Applied Imagination. Charles Scribner's Sons.
 • Reid, A., & Solomonides, I. (2007). Design students' experience of engage ment and creativity. Art, Design & Communication in Higher Education, 6(1), 27- 39.
 • Robinson, K. (2006).Do schools kill creativity? Verkregen van ted.com
 • SLO (2014) Leerplankader kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs. Retreived from kunstzinnigeorientatie.slo.nl
 • Sternberg, R., & Williams, W. (1996). How to delevelop student creativity. Alexandria: ASCD.
 • TNO. (2005). Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie. Delft: BU PUBLIC.
 • Treffinger, D., Young, G., Selby, E., & Shepardson, C. (2002). Assessing Creativity: A Guide for Educators. Florida.
 • Van der Kooij, D. (2013). Creativiteit meten? Een oproep tot ontwikkeling. Retrieved from vindingrijk.wordpress.com.
 • Van de Kamp, M., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2012, februari 14). Creativiteit bevorderen bij de kunstvakken. Verkregen van kunstzone.nl
 • Van de Wateren (2013. Nieuwe formatieve toetsen om creativiteit te meten. Verkregen van onderzoekonderwijs.net
 • Van der Schoot, C. (2011). De kunst van het werken aan kunstwerken. Creatieve processen bij transdiciplinaire projecten. Verkregen van                 coachingindecultuur.nl
 • Veenman, M. (2013). Metacognitie bepaalt leerresultaat. Verkregen van didactiefonline.nl
 • Villalba, E. (2010). Monitoring creativity at an aggregate level: A proposal for Europe. European Journal of Education, 45(2), 314- 330.
 • Voogt, J., Pareja Roblin, N. (2010). Discussienota 21st Century Skills. Universiteit Twente.
 • Wegerif R. (2010). Mind Expanding, Teaching for Thinking and Creativity in Primary Education. Milton Keynes: Open University Press
 • Winner, E. & Hetland, L. (2007). Art for our sake. Boston Globe, 2 september 2007.
 • Wolf, J.H. (2013). Wetenschappelijke creativieit. Van vondst tot fraude. Masterscriptie wijsbegeerte. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Zocca, M. (2010). Op weg naar creativiteit. Kunstzone,(4), 37-39.