Kennisbasis creativiteit

De handreiking creativiteit is uitgewerkt in een theoretische onderbouwing, bekwaamheden en indicatoren, een meesterproef en inspiratie. Aan de uitwerking hebben meegewerkt: Lydia de Jong, Lerarenopleiding Basisonderwijs Avans Hogeschool, Geertje Staring, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Ellen de Vugt, Lerarenopleiding Basisonderwijs Hogeschool Rotterdam en Eeke Wervers, LKCA.