Kennisbases disciplines pabo

In 2016 zijn de pabo's binnen het programma 10voordeleraar (www.10voordeleraar.nl) gestart met het herijken van de kennisbases en het herzien van de profieldelen voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Dit heeft geleid tot een beschrijving van dertien kennisbases die gekoppeld zijn aan schoolvakken, waaronder de kunstvakken. Daarnaast is er een beschrijving van de kennisbasis generiek met beschrijvingen van de didactische, pedagogische en onderwijskundige kennis en vaardigheden die niet specifiek aan één schoolvak zijn gekoppeld.

De herijkte kennisbases zijn leidend vanaf studiejaar 2018-2019.

Beschrijving kennisbases

De kennisbases beschrijven de algemene, vakspecifieke inhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden die een startbekwame leraar tenminste moet beheersen. Uitgangspunten van de kennisbases vormen de wettelijke bekwaamheidseisen, die beschrijven wat nodig is om leraar te zijn. Deze eisen dienen als ijkpunten voor opleiding en bekwaamheidsonderhoud van leraren. Bovendien beschrijft de inhoud van de verschillende kennisbases het hbo-bachelorniveau, waardoor het eindniveau van de pabo mede is geborgd.

Overzicht kennisbases 

Kennisbasis Creativiteit

De Kennisbasis Creativiteit is niet opgenomen in de herijkte serie kennisbases. Daarom blijft de informatie over deze kennisbasis uit de eerdere serie bij het LKCA beschikbaar.

contact

Marian van Miert
naamMarian van MiertfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 45e-mailmarianvanmiert@lkca.nl
eeke wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl