Kennisbases disciplines pabo

In opdracht van de HBO-raad heeft de Commissie Kennisbasis Pabo zich gebogen over de vraag welke vakkennis iedere beginnende leerkracht moet bezitten voor alle vakken naast Nederlandse taal, rekenen en didactische vaardigheden. Het resultaat is een serie van tien kennisbases, waaronder drie voor kunstzinnige oriƫntatie.

Opbouw kennisbases: kerndeel + profieldeel

De kennisbases zijn opgesplitst in een kerndeel en een profieldeel. Het eerste richt zich op elementaire docentenkennis van het betreffende vak. Het profieldeel biedt ruimte voor verdieping en voor individuele profilering van zowel student als opleiding. De profieldelen zijn hieronder per discipline uitgewerkt.
Volledige kennisbasis (incl kerndeel) - Beeldend 
Volledige Kennisbasis (incl. kerndeel) - Dans&Drama 
Volledige Kennisbasis (incl. kerndeel) - Muziek

Uitwerking profieldelen + handreiking creativiteit

Voor de vakken beeldend, dans & drama en muziek is het profieldeel door ontwikkelgroepen van pabodocenten nader uitgewerkt met een algemeen deel, de structuur van het vak, het vak en de leerlingen en de samenhang met andere vakken. De Handreiking creativiteit biedt een theoretische onderbouwing, bekwaamheden en indicatoren, een meesterproef en inspiratie.

Hieronder: uitwerking profieldelen per discipline

contact

Marian van Miert
naamMarian van MiertfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 45e-mailMarianvanMiert@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-mailEekeWervers@lkca.nl