Competentieprofielen docentenopleidingen en masters kunst en cultuur

hbo_studenten

Het landelijk overleg van de kunstvakdocentenopleidingen (KVDO) heeft per 1 juli 2011 een nieuw competentieprofiel ontworpen voor de docentenopleidingen in alle kunstdisciplines. Dit gebeurde in opdracht van de HBO-raad. De opdracht was ook om in aansluiting hierop competenties en gedragsindicatoren te ontwikkelen voor de masteropleiding kunsteducatie.

Vernieuwing competentieprofiel

Bij deze vernieuwde competentieset wordt uitgegaan van volledige - binnen de vierjarige bacheloropleiding te behalen – onderwijsbevoegdheid, waarbij op masterniveau interdisciplinaire verdieping en toerusting plaatsvindt voor innovatie van de beroepspraktijk. Daarbij is aandacht voor uitingen van jeugdcultuur, het gebruik van digitale media en de mogelijkheid van crossovers van de ene discipline.

Huidige opleidingsprofielen

De opleidingsprofielen, competentiesets en gedragsindicatoren voor de docentenopleidingen in de kunstvakken dateren uit 2004. Zij komen voort uit de herstructurering van het kunstonderwijs die in 1997. Ze omvatten een set beroepseisen, aangevuld met startkwalificaties voor de beroepen waarvoor het kunstonderwijs opleidt.

Conceptversie competentieprofielen

Bij het formuleren van competentieprofielen is aansluiting bij de beroepspraktijk cruciaal. De HBO-raad en de beroepspraktijk spraken in 2011 via een convenant met de sectorinstituten in de verschillende kunstdisciplines af met enige regelmaat de competentiesets door te lichten en zo nodig bij te stellen. Op 7 maart 2013 is een conceptversie van de competentieprofielen aan het werkveld voorgelegd in een bijeenkomst bij het LKCA. Ongeveer 45 deskundigen uit het werkveld van de cultuureducatie en de amateurkunst gaven hun mening over de profielen in vijf panelgesprekken. Daarbij ging het om de vraag of zij de profielen herkenbaar en relevant vonden voor het werkveld. In geanimeerde gesprekken werden suggesties gedaan voor verbetering en sprak men waardering uit over de gewijzigde opzet. Het KVDO verwerkt de gemaakte opmerkingen in de definitieve profielen en is bezig met de afronding van het traject.
Conceptversie competentieprofielen

contact

Piet Roorda
naamPiet RoordafunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 31e-mailpietroorda@lkca.nl