Sociaal-liberalen zien kunst en cultuur als publiek belang

sociallinksheader

Volg ons
  • linkedin
opinie

Sociaal-liberalen zien kunst en cultuur als publiek belang

opinie

auteur
Reyer van der Vlies
datum
16 maart 2018
Door Reyer van der Vlies • 16 maart 2018 • Leestijd: 2.5 min

De verkiezingen komen steeds dichterbij. Reyer van der Vlies (D66) ziet drie belangrijke opdrachten voor de gemeenten als het gaat om kunst en cultuur. Zoals: geef scholen voldoende financiële armslag, zodat álle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur.

Het sociaal-liberalisme staat voor vrijheid in verbondenheid. Vrijheid om jezelf uit te drukken en te ontwikkelen, zelfstandig of samen met anderen. Zonder kunst en cultuur zou die vrijheid weinig om het lijf hebben. Op allerlei manieren staan kunst en cultuur in het centrum van onze samenleving. Ze vormen onze gezamenlijke identiteit, voeden het maatschappelijk debat en prikkelen onze ambities en creativiteit. Vrijheid is echter niet vanzelfsprekend. Sociaal-liberalen zetten zich daarom in voor goed cultuuronderwijs en een divers aanbod van kunst en cultuur om deel te kunnen nemen aan het culturele leven. 

Gemeenten spelen daarbij een cruciale rol.

Geef scholen voldoende financiële armslag

 
Goed onderwijs begint op school, waar leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar ook leren om weloverwogen keuzes te maken. Kunst en cultuur zijn onmisbaar in het curriculum. Ze stellen leerlingen op een speelse manier in staat om specifieke vaardigheden te leren, zoals associatief, kritisch en oplossingsgericht denken en sociaal handelen. Elk kind heeft daarom baat bij goed cultuuronderwijs. Door scholen genoeg financiële armslag te geven, creëren gemeenten kansen voor kinderen die van huis uit niet in aanraking komen met kunst en cultuur.

De culturele sector begint waar scholen ophouden. Om kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, is het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn. Bibliotheken, festivals, musea en theaters bieden gevarieerde educatieve programma’s, waar niet alleen jongeren van profiteren, maar ook ouderen. Cultuuronderwijs op locatie kan veelzijdig zijn. Zo kan een museum kinderen meer leren over andere culturen of over ons erfgoed, terwijl de verbeeldingskracht van kunst ook in is te zetten bij het leren van bijvoorbeeld taal of rekenen.

Voorkom dat cultuurdeelname een luxeproduct wordt

Kunstbeoefening is meer dan vrijetijdsbesteding. Of iemand nu een instrument speelt, danst of verhalen schrijft: steeds ontwikkelen mensen hun creatieve vaardigheden en stellen ze hun ambities bij. Culturele instellingen en evenementen hebben bovendien een sociaal aspect: ze brengen mensen bij elkaar. Dat is de basis voor een gesprek over gedeelde waarden. 

Een bloeiende gemeenschap heeft een groot en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, waarin mensen zich thuis voelen. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt deel te nemen aan het culturele leven. Door het lokale aanbod te stimuleren, kan de gemeente rekening houden met culturele diversiteit en voorkomen dat deelname aan cultuur een luxeproduct wordt.

Steun en stimuleer basisvoorzieningen

 
Sociaal-liberalen vinden dat het initiatief voor kunst en cultuur vanuit de samenleving moet komen. De gemeente draagt daaraan bij door voorwaarden te scheppen voor een cultureel klimaat en een divers en toegankelijk aanbod. Door basisvoorzieningen en initiatieven die commercieel minder interessant zijn te stimuleren, kan zij dat aanbod garanderen en beleid voeren voor specifieke doelgroepen. Bovendien is de steun van de gemeente belangrijk om de continuïteit van culturele instellingen en daarmee de kwaliteit van het aanbod te bevorderen.

Ten slotte moeten culturele instellingen ruimte krijgen om nieuwe doelgroepen te bereiken en maatschappelijke taken uit te voeren. Cultureel ondernemerschap is een belangrijke voorwaarde om culturele doelen na te kunnen streven, maar betekent niet dat instellingen ook telkens commercieel succesvol hoeven te zijn. Juist waar het om onderwijs en toegang tot kunst en cultuur gaat, is het aan de gemeente om het publiek belang daarvan te blijven onderstrepen. 

Foto: Moves! Haags UIT Festival, foto: Christopher A. Dominic, Flickr.com


ck