Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

Onderzoek naar de landelijke ontwikkelingen in cultuureducatie sinds 2015-2016 en in relatie tot het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
J. de Nooij; C. de Graauw; M. van Essen; A. van den Broek
auteur(s) (instelling)
ResearchNed; Onderzoeksbureau Claudia de Graauw
jaar van uitgave
2018
annotatie
Met bijlagen.
pagina's
94 p.
illustratie
fig., graf.

Hoe staat het met cultuureducatie in het regulier en speciaal basisonderwijs? Scholen zijn ten opzichte van 2015-2016 meer tevreden over hun cultuuronderwijs, blijkt uit het rapport ‘Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018’. En dat is niet onterecht: de verankering van cultuureducatie op de Nederlandse basisscholen lijkt op een aantal aspecten duidelijk verbeterd. Ten opzichte van twee jaar geleden hebben meer scholen een visie op cultuureducatie, zijn draagvlak en deskundigheid bij het team toegenomen, hebben meer scholen een icc-er en hangt het cultuuronderwijs vaker samen met zaakvakken.

Verbetering verankering

Het verbeteren van die verankering is precies wat het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie beogen met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Uit het monitorrapport blijkt dat scholen die aan die regeling deelnemen zich positief onderscheiden van scholen die niet deelnemen. We kunnen op basis van deze cijfers niet concluderen dat CmK die verbeteringen heeft veroorzaakt – daarvoor is (verklarend) vervolgonderzoek nodig – maar duidelijk is wel dat scholen die deelnemen aan de regeling beter scoren op visie, doorgaande leerlijn, deskundigheidsbevordering, samenwerking met de culturele omgeving en kwaliteitservaring van cultuureducatie. 

Impuls Muziekonderwijs

Hetzelfde geldt voor scholen die deelnemen aan de Impuls Muziekonderwijs. Op die scholen is er in verhouding vaker sprake van structureel muziekonderwijs, deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en verbinding met buitenschoolse muziekeducatie. 

CMK

Wat de ontwikkeling van het cultuuronderwijs betreft bestaan er niet alleen significante verschillen tussen CmK- en niet-CmK-scholen, maar ook tussen reguliere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. De verankering van cultuureducatie lijkt in het speciaal onderwijs in een aantal opzichten sterker. Er is vaker structureel eigen budget voor activiteiten, een vaste vakleerkracht in dienst en er is meer samenhang binnen de vakken spel/drama en tekenen en handvaardigheid. Daarbij verwijzen scholen voor speciaal onderwijs enthousiaste leerlingen vaker door naar buitenschoolse activiteiten. 

Ruimte voor verbetering

Er is ook ruimte voor verbetering. Zo hebben nog relatief weinig scholen voor regulier of speciaal onderwijs één samenhangend programma voor cultuureducatie ontwikkeld. Ook zouden ze meer kunnen inzetten op samenwerking met professionele culturele instellingen, amateurverenigingen of onderwijsinstellingen (denk aan een hogeschool voor de kunsten of een pabo). 
Over een ding zijn de scholen minder positief dan in 2015-2016: de verbeeldingskracht en originaliteit van hun leerlingen. Hoe zit dat? Een interessante bevinding die verder onderzoek oproept.

Lees de monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018
Aanbiedingsbrief

Trefwoorden

- cultuureducatie - Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit - basisonderwijs - onderzoek - onderzoek (vorm) - evaluatie - cultuureducatiebeleid - cultuuronderwijs - deskundigheidsbevordering - leerplannen - vergelijking - speciaal onderwijs

ck