Vervang het WIJ-denken door het IK-denken

sociallinksheader

Volg ons
  • linkedin
opinie

Vervang het WIJ-denken door het IK-denken

opinie

auteur
Charlotte Mutsaers
datum
27 augustus 2015
Door Charlotte Mutsaers • 27 augustus 2015

Voed leerlingen op tot vrije mensen die in staat zijn zelfstandig na te denken, adviseert Charlotte Mutsaers. Dan zijn we al een heel eind. Want de interessantste denkbeelden en vernieuwingen zijn meestal afkomstig van het individu. Niet van het collectief.

Hoe denken de leden van de Akademie van Kunsten over kunst en onderwijs? 
De Akademie vroeg het hen. Deze keer: Charlotte Mutsaers.

Herhaaldelijk verneemt men dat aankomende studenten aan de universiteit schromelijk tekort schieten in het gebruik van de moedertaal. Vóór alles geldt mijns inziens dan ook een perfecte beheersing en kennis van de moedertaal in al haar finesses. Dat maakt dat iemand zich zo adequaat mogelijk uit kan drukken. Dat maakt dat hij voor vol wordt genomen in menselijk en maatschappelijk opzicht.
Dat maakt dat literatuur kan worden beoordeeld en op waarde worden geschat. En dat maakt ook dat een buitenlandse taal, vanwege de basale grammaticale kennis, veel sneller zal kunnen worden begrepen, aangeleerd en beheerst.

Wat de persoonsvorming betreft: kennis van waardevolle zaken en gesprekken daarover dragen indirect al zeer veel aan de persoonsvorming bij (behalve voor het onderwijs ligt hier uiteraard ook een grote taak voor de ouders).

Verder zou ik er voor willen pleiten om leerlingen vooral tot vrije mensen op te voeden, dat wil zeggen tot mensen die zich niet van alles laten aanpraten maar in staat zijn zelfstandig na te denken. Daarbij kan confrontatie met allerlei soorten van kunstvormen, literatuur, toneel, muziek, beeldende kunst, uiteraard van onschatbare waarde zijn.

Lang niet iedereen bezit talent

De huidige trend van 'alles SAMEN' gaat enorm ten koste van het individu, terwijl de interessantste denkbeelden en vernieuwingen juist meestal van het individu afkomstig zijn. Het WIJ-denken zou binnen het onderwijs dan ook ruim baan moeten maken voor het IK-denken zonder dat de denker in kwestie bang hoeft te zijn sociaal uit de boot te vallen. Pestgedrag op scholen zal daardoor ook aanzienlijk verminderen.

Talentontwikkeling is een buitengewoon vaag begrip. Ten eerste bezit lang niet iedereen talent(en) en ten tweede is op jonge leeftijd meestal nog lang niet duidelijk wat die talenten dan zouden zijn. Een talent, indien aanwezig, moet in de eerste plaats door de bezitter ervan ontwikkeld worden. En dat zal pas mogelijk worden als de betreffende een perfecte taalbeheersing heeft, een zekere vrijheidsdrang en de nodige kennis heeft opgedaan betreffende kunsten en wetenschappen. En daarmee is de cirkel rond.

Met dank aan de Akademie van Kunsten publiceert Cultureel Kapitaal essays van leden van de Akademie over kunst in het onderwijs op Cultureel Kapitaal. Deze artikelen werden eerder gepubliceerd op de website van de Akademie.

Logo akademie van kunstenDe Akademie van Kunsten hield, in samenwerking met de KNAW, op 8 juni een expertbijeenkomst getiteld Het Nieuwsgierige Kind.

Foto Charlotte Mutsaers: Michiel Hendryckx
Grote foto:  Morquefile

Lees ook:
Ontwikkel de verbeelding, bevorder empathie
van Akademielid Gijs Scholten van Aschat
Geef de jeugd een rijke woordenschat. Als levensverzekering
van Boris van der Ham

Vind je ook dat het WIJ-denken weer plaats moet maken voor het IK-denken? Of juist niet? Reageer hieronder!

ck